• Danish
  • English

Seneste nyheder

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi ekspanderer og får bygget nyt

27-05-2010
Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi er nu en af Europas førende innovatører af robotteknologi og får derfor bygget nye og større robotlaboratorier i Forskerparken i Odense, der er udgangspunkt for centrets ekspansion. Forskerparkens miljø med teknologivirksomheder tæt ved Syddansk Universitet, SDU, holder europæisk topklasse. Det nye byggeri skal fortsætte den udvikling og styrke relationerne mellem Teknologisk Institut og SDU.

Af Teknologisk Institut

- De nye faciliteter og installationer manifesterer, at Teknologisk Institut og Center for Robotteknologi fortsætter ekspansionen i antal ansatte og opgaver. Vi håber, robotinteressenter i Danmark vil benytte os i alle sammenhænge, der involverer robotter og automation, siger Teknologisk Instituts divisionsdirektør for Produktivitet og Logistik, som Robotteknologi hører til, Lars Germann.

Teknologisk Institut har det seneste år ekspanderet kraftigt, så Center for Robotteknologi i dag har 40 ansatte med flere på vej. Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi flytter den 1. september ind i den nye bygning, der i to plan tredobler centrets areal til 1.100 kvadratmeter med stort åbent robotlaboratorium, værksteder, kontorer og meget andet. Byggeriet bliver koblet til Region Syddanmarks nybyggede ”Innovationscenter for brugerinvolvering”.

- Robotsektoren er et stort og perspektivrigt aktiv, der trækker arbejdspladser, kapital og innovativ viden til Odense. Teknologisk Institut har i mange år været central part i det fynske robotmiljø. Nybyggeriet viser, at robotmiljøet stadig ekspanderer og forhåbentlig bliver ved at ekspandere i mange år, samt at Odense er i front på dette felt, siger Odenses borgmester Anker Boye (S).

Centrets partnere blandt virksomheder, forskningsinstitutioner og interesseorganisationer får deres daglige gang i robotlaboratoriet, der bliver ramme om unikt samarbejde om forskning, udvikling og innovation. Centret og partnerne arbejder blandt andet på tekniske løsninger til at forbedre danske virksomheders produktivitet, der er drastisk faldende og derfor en alvorlig trussel mod industriproduktion på dansk jord.

- Vores arbejde retter sig særligt mod virksomheder på vore fem fokusområder ”Fremstillings- & Fødevareindustri”, ”Sundhed & Velfærd”, ”Energi & Klima”, ”Leg, Læring & Oplevelsesindustri”, ”Landbrug, Skovbrug, Havebrug, Gartneri & Fiskeri” samt ”Arkitektur, Design & Intelligent Byggeri”. Vores kommende bygning skal skabe nye samarbejdsformer mellem forskere, Teknologisk Institut og virksomheder ved deling af de mest avancerede teknologier og laboratoriefaciliteter, siger chef på Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi, Claus Risager.

Byggeriet understøtter Videnskabsministeriets ønske om at knytte forskningsinstitutioner og GTS-institutter – blandt dem Teknologisk Institut – tættere sammen for at yde mere forskningsbaseret GTS-service til danske virksomheder.

- Teknologisk Instituts investering i det nye robotlaboratorium og opbygning af nye samarbejdsformer mellem virksomheder, forskere og GTS-eksperter er et førsteklasses eksempel på den vej, vi skal gå i Danmark for at skabe øget vækst og højere produktivitet i vores samfund. Kernen er det unikke samarbejde og adgangen til teknologi, udstyr og laboratorier på højt internationalt niveau, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K).

Yderligere information

Teknologisk Institut A/S
Claus Risager
Centerchef
T 7220 3985
claus.risager@teknologisk.dk

Centerchef Claus Risager (t.v.), souschef Finn Tang Thomsen og Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi ekspanderer og flytter den 1. september flytter ind i en 1.100 kvadratmeter stor, ny bygning i Forskerparken i Odense. Foto: Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi

Oprettet: 28.05.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere