• Danish
  • English

Seneste nyheder

Kommercialisering af forskningsresultater

19-04-2004
I marts 2004 stiftede NOVI og Syddansk Universitet et fællesejet aktieselskab SCAPE A/S. Selskabet skal videreudvikle og kommercialisere et 3-D visionsystem til robotter, som er udviklet af adjunkt René Dencker Eriksen og lektor Ivar Balslev på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi ved Syddansk Universitet.

Vidensdeling og tværfagligt samarbejde er en af kongstankerne bag RoboCluster, som arbejder målrettet på at styrke samarbejdet mellem industriens parter og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne. Dette sikre at forskningsresultater og nye kompetencer hurtigt kan finde praktisk anvendelse i industrien. Etableringen af SCAPE er udbytte af denne indsats.

 

Teknikken
SCAPE er oprindeligt et udviklingsprojekt inden for 3-D vision, specielt til brug i forbindelse med automatisering af robotter. Visionsystemet er i princippet robottens kunstige øjne og er som sådan en fundamental del af en fleksibel robot. Jo hurtigere og mere nøjagtigt systemet kan genkende emner og komponenter i tre dimensioner, desto større produktivitet og fleksibilitet vil en robot kunne opnå. Det afgørende nye ved SCAPE’s visionsystem er, at det løser en række grundlæggende problemer med hensyn til emnegenkendelse og fleksibilitet, som andre 3-D visionsystemer lider af.

 

Udviklingen

Udgangspunktet for teknikken er, at komponenter og halvfabrikata ofte opbevares uordnet, og at håndteringen af denne uorden typisk er en løntung del af produktionen. Målet har derfor været at udvikle et system, der kunne optrænes til en automatisk, hurtig og nøjagtig, genkendelse af emner med stor variation. Dette vil især billiggøre produktionen af små seriestørrelser, som hyppigt forekommer i danske produktionsvirksomheder.

 

I 2002 udviklede adjunkt René Dencker Eriksen og lektor Ivar Balslev ved Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet et system, der kunne håndtere objekter beliggende på et homogent farvet, plant transportbånd. Systemet blev afprøvet med tilfredsstillende resultater. Markedspotentialet for dette specifikke system blev imidlertid vurderet som værende for snævert, hvorfor udviklingen forsatte i retning af systemer, der kan klare mere komplekse scenarier og dermed åbne for flere afsætningsmuligheder.

 

Ved indgangen af 2004 var processen nået så langt at Syddansk Universitet og NOVI etablerede et fællesejet aktieselskab – SCAPE A/S, som har til formål at kommercialisere systemet. RoboCluster har fra starten været involveret i etableringen af SCAPE A/S, og RoboClusters sekretariatsleder Rune Larsen bliver bestyrelsesmedlem i det nye selskab.

 

Opbakning

Tiltaget møder også stor opbakning fra politisk hold. Således udtaler Fyns amtsborgmester, Jan Boye: ”Fyns Amt og Odense Kommune slår i mange sammenhænge på det vigtige i at viden fra forskningen bliver kanaliseret over i virksomhederne og derigennem bliver kilden til produktionsudvikling, vækst og nye arbejdspladser, både i den enkelte virksomhed og på hele Fyn.”

 

Også Odenses borgmester, Anker Boye hilser den nye virksomhed velkommen: ”Vi har i flere år fulgt det spændende arbejde, der foregår indenfor forskningen i robot-teknologien på Mærsk Instituttet. Derfor er vi glade for, at det er lykkedes at tiltrække kapital til udvikling af det meget anvendelsesorienterede 3-D system.”

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere