• Danish
  • English

Seneste nyheder

Midler til OLP-netværk

12-09-2004
RoboCluster modtager sammen med Syddansk Universitet, Ålborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet projektfinansiering til udvikling af netværk for automatisk off-line programmering. Netværket skal forbedre de forretningsmæssige betingelser for små og mellemstore off-line programmeringsvirksomheder i Danmark og letter virksomhedernes adgang til ny viden på forskningsinstitutionerne.

Danmark har stærke, internationalt anerkendte, kompetencer på off-line programmeringsområdet. Med et øget fokus på gensidigt kendskab og samarbejde mellem de danske teknologiudviklende aktører vil dette potentiale kunne styrkes yderligere. RoboCluster har derfor sammen med Syddansk Universitet med støtte fra Ålborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet taget initiativ til etablering af et tværregionalt netværk for teknologiudviklende virksomheder og forskningsinstitutioner indenfor området.

Forbedring af forretningsmæssige betingelser

Initiativet møder opbakning fra Forskerkontakten, der har bevilliget økonomisk støtte til etableringen af netværket. Målet er at forbedre de forretningsmæssige betingelser for små og mellemstore off-line programmeringsvirksomheder i Danmark. Dette skal bl.a. ske ved at lette virksomhedernes adgang til ny viden og samarbejdspartnere, mens samspillet mellem virksomhederne og forskningsinstitutionerne skal stimuleres, så dansk forskning på området hurtigt finder forretningsmæssige udnyttelse på markedet.

Netværket skal initialt skabe grundlag for drøftelser omkring potentielle udviklings- og samarbejdsmuligheder. Også muligheder for forretningsmæssig optimering af eksisterende aktiviteter i den teknologiske værdikæde - fra forskningsinstitutioner over teknologiudviklingsvirksomheder, robotproducenter og robotintegratorer til slutbrugere, skal undersøges. På længere sigt vil netværket sætte fokus på identifikation af nye markedsmuligheder på baggrund af erkendte fælles kompetencer.

Produktiv programmeringsmetode

Off-line programmering har været under forskningsmæssig udvikling de seneste 10-15 år og er en metode, som gør det muligt at programmere produktionsrobotter uden at skulle have fysisk adgang til robotten. Metoden spås væsentlig betydning for den fremtidige anvendelse af robotter, da arbejdet kan udføres væk fra produktionslinien, i modsætning til den traditionelle teach-in programmering, der foregår på selve produktionslinien. Dette gælder især i lande som Danmark, hvor der er et stort behov for fleksible produktionsanlæg, som ikke har nedsat produktivitet på grund af mange produktionsstop til programmering af robotterne.

Flere større internationale virksomheder har til dato leveret software til off-line programmeringssystemer, hovedsagligt rettet mod store specifikke industriområder, som f.eks. bilindustrien. Også en række mindre virksomheder - nationalt og internationalt - har forsøgt sig på markedet. De kan dog, alene grundet deres størrelse, have svært ved at få gennemslagskraft.

Med etableringen af off-line programmeringsnetværket forventer initiativtagerne at styrke de små og mellemstore teknologiudvikleres gennemslagskraft, og sætte yderlige fokus på udnyttelse af off-line programmering i danske produktionsvirksomheder med behov for en fleksibel produktionsplatform.

En række virksomheder har allerede tilkendegivet opbakning til netværket og der vil forsat blive arbejdet aktivt for at udvide deltagerkredsen. Projektet forventes påbegyndt i januar 2005, ved identificering af projektleder og konkretisering af fremadrettet aktivitetsplan. For yderligere oplysninger kontakt centerleder Rune Larsen, tlf. 6550 3652 eller rune.larsen@robocluster.dk.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere