• Danish
  • English

Seneste nyheder

Øget fokus på automation i gartnerierhvervet

18-08-2004
DEG GreenTeam og RoboCluster har igennem de seneste måneder sonderet mulighederne for at skabe et samarbejde om udvikling af teknologi til gartnerierhvervet.

Af Lars Kjærbølling, DEG GreenTeam, lk@deg.dk og Michael Wehner Rasmussen, RoboCluster, mwr@robocluster.dk

Netværk på tværs

RoboCluster har gennem de sidste par år etableret netværk på tværs af virksomheder og institutioner inden for robot- og automationsbranchen. Derigennem er der åbnet for en række muligheder af såvel teknologisk som samarbejdsorienteret art. Med udgangspunkt i RoboClusters kompetencer inden for fleksible automationsløsninger, er der sket en øget fokusering på udvikling af løsninger til gartnerierhvervet, for eksempel selvkørende robotter, containerhåndtering, visionsortering, vaskerobotter og stikkerobotter.

En del af disse tiltag er sket med afsæt i teknologiaktiviteterne på UdviklingsCenter Aarslev, og det har skabt en øget bevågenhed for gartnerierhvervets produktionsvilkår. Ikke mindst på institutionssiden, hvor Odense Tekniske Skole, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Mærsk Instituttet på Syddansk Universitet alle har aktiviteter kørende rettet mod gartnerierhvervet.

Besøgsrunde

Som en konsekvens af ovenstående og den opmærksomhed, der er på gartnerierhvervet gennem brobyggerprojektet under Fyns Amt og Odense Kommune, har RoboCluster rettet henvendelse til DEG med henblik på, at ressourcerne i RoboCluster udnyttes mod en række udvalgte indsatsområder i gartnerierhvervet.

Efter en række indledende møder blev det besluttet, at DEG skulle arrangere en besøgsrunde til en række gartnerier for repræsentanter for de forskellige institutioner og virksomheder i RoboCluster i slutningen af maj. Der blev i alt besøgt 10 meget forskellige gartnerier, der hver på deres måde har arbejdet innovativt med teknologi. Gartnerierne var tillige valgt, så deltagerne på turen fik et indtryk af spredningen i gartneriernes størrelse og produktion.

Hensigten med besøgene var at give deltagerne i RoboCluster bedre forudsætninger for at forstå gartnerierhvervets forskellige behov, for derved bedre at kunne målrette indsatsen. Endvidere var det et mål at fremvise nogle af de mange automationsløsninger, der allerede eksisterer.

En foreløbig konklusion var også, at der allerede findes mange tekniske løsninger, men at gartnerierne ikke benytter disse muligheder, primært begrundet i erhvervets struktur, afsætningsforholdene, strategisk prioritering og manglende indtjening.

Fælles indsatsområder 

Der er ingen tvivl om, at gartnerierhvervet vil kunne drage nytte af den viden, der ligger i RoboCluster, som middel til at reducere omkostningerne. På baggrund af besøgsrunden blev følgende fælles indsatsområder identificeret:

• Pakning og ekspedition. Behovet for at kunne adskille sortering og ekspedition, for derved at kunne imødekomme efterspørgslen effektivt, er fortsat ikke løst. Det forsøges at etablere et projekt under 6. rammeprogram i EU med deltagelse af DEG GreenTeam og RoboCluster, der bl.a. skal løse dette problem.

• Der blev også konstateret et behov for pakkemaskiner, der kan anvendes bredere end de eksisterende, og der blev fra RoboClusters side peget på, at pakning i præfabrikerede poser er en dyr løsning. Mulighederne for mere effektive pakkeløsninger vil blive undersøgt.

• Visionsortering findes udbredt til en række opgaver i både Danmark og Holland. Det forventes, at teknikken kan anvendes bredere i takt med, at datakraft, programmer og kamerateknik udvikles. Et mål vil være at udvikle et billigt system, der både er alsidigt, simpelt at anvende og nemt at programmere om, når der er behov for nye opgaver. Visionkompetencerne på Odense Teknikum og på Mærsk Instituttet arbejder allerede med udvalgte problemstillinger, og det er hensigten at styrke indsatsen.

• Intern transport er fortsat en udfordring. UdviklingsCenter Aarslev er i samarbejde med DEG GreenTeam og Odense Tekniske Skole, der indgår i RoboCluster, gået ind i udvikling af Bjarne Nicolajsens Pottegaffel med henblik på at gøre redskabet bredt anvendeligt.

• Plukning af grøntsager. Der har været arbejdet med robotter til plukning af grøntsager i Holland igennem nogle år, og problemstillingen er også blevet belyst fra dansk side. Opgaven er vanskelig, og der er behov for både nationale og internationale udviklings- og forskningskompetencer. DEG og RoboCluster vil benytte sig af deres respektive netværk til at finde interesserede partnere.

Rige muligheder

Også i forhold til KnowledgeLab arbejder RoboCluster og DEG GreenTeam på at koordinere aktiviteterne til gavn for gartnerierhvervet, og deltog på KnowledgeLabs informationsmøde om det planlagte GBIS-projekt, der går ud på at anvende Business Intelligence systemer i gartnerierhvervet. Her fokuseres indsatsen på at konkretisere og kvantificere projektets effekt på erhvervets indtjening.

Det er tanken, at samarbejdet udvikles i takt med at behovet opstår. Der er rige muligheder for at få hjælp til løsning af udviklingsopgaver, der kan hjælpe gartnerierhvervet mod lavere omkostninger.

 

Relaterede artikler på www.robocluster.dk

Rundtur i gartnerierhvervet

Billedrapportage fra rundturen

Ovenstående artikel har været bragt i Gartner Tidende (nr. 16, 2004). Se artikel...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere