• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fleksible robotbaserede produktionsceller

27-05-2005
Den industrielle produktion i Danmark er under omvæltning som følge af globaliseringen, og mange virksomheder vælger at flytte produktionen til lavtlønslande. Virksomhederne kunne i stedet fokusere produktionsstrategien på fleksible robotbaserede produktionsceller. RoboCluster tage nu denne udfordring op sammen med et konsortium og har søgt bevilling til nærmere konkretisering, udvikling og formidling af viden omkring implementering af fleksible robotceller.

Den industrielle produktion i Danmark er under omvæltning som følge af globaliseringen, og mange virksomheder vælger at flytte produktionen til lavtlønslande for at reducere omkostningerne. Hvis kernekompetencerne er kort leveringstid, håndtering af mange kundevarianter, stor procesvariation, små serier, o. lign., og produkterne afsættes på et marked i Danmark, Norden eller Europa, så vil en udflytning til lavtlønslande være fatal.

Virksomhederne bør i stedet fokusere produktionsstrategien på fleksible robotbaserede produktionsceller, evt. kombineret med udflytning til specialiserede underleverandører i nærområdet. Men det har ofte vist sig krævende for den enkelte fremstillingsvirksomhed at indføre fleksible robotceller. Viden og kompetencer fra mange tekniske, organisatoriske og ledelsesmæssige felter skal bringes sammen til en helhedsløsning, der passer ind i virksomhedens øvrige produktion. Det tager lang tid, koster mange penge, medarbejdere må opkvalificeres, trænes og have ny og forbedret viden. Og det kræver ikke mindst en særlig ledelse og risikovillig indstilling at gennemføre projektet og omstillingen i virksomheden.

Disse udfordringer er taget op af et konsortium med RoboCluster og Teknologisk Institut i spidsen. Konsortiet har pr. 2. maj 2005 indsendt en ansøgning til IT-korridoren med et samlet budget på godt 6.5 mio. kr. I slutningen af juni offentliggør Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, hvilke IT-korridor projekter som er bevilget.

Projektaktiviteterne tager udgangspunkt i konkrete logistik- og produktionsproblemstillinger hos FKI Logistex A/S, Bang & Olufsen A/S, LEGO Koncernen A/S, Odense Staalskibsværft A/S, Grundfos A/S, Simcon A/S og MESH-Technologies A/S, bl.a. inden for bagagetransport, montage, intern AGV transport og udrustning af skibs-stålsektioner. Der opstilles bl.a. en generisk formuleret - fleksibel robotbaseret produktionscelle, som et grundlæggende læringsinstrument, og der er planlagt en meget omfattende formidlingsaktivitet.

Forskningsdeltagerne er

  • Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
  • Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet
  • Institut for Matematik og Datalogi ved Syddansk Universitet
robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere