• Danish
  • English

Seneste nyheder

RoboCluster samarbejder med canadiske Precarn

24-08-2005
RoboCluster gæstede i juni 2005 den canadiske organisation Precarn i Quebec som led i robotklyngens internationaliseringsstrategi. Ved besøget er der skabt kontakt til organisationer og virksomheder med henblik på et fremtidigt samarbejde. Et samarbejde, der skal udmunde i konkrete projekter, som køre på tværs af Atlanten.

Af Bjarke Nielsen, international projektleder, RoboCluster

RoboCluster ønsker i 2010 at være et af verdens mest innovative vækstmiljøer inden for robot- og automationsteknologi. Derfor kan vi ikke nøjes med at være kraftig eksponeret i Syddanmark. Vi er nød til at komme ud i verden og skabe kontakter til organisationer og virksomheder, der kan hjælpe os med at opfylde vores vision.

Aktiviteterne blev startet op i juni 2005, da jeg var en tur i Quebec, for at bruge nogle dage sammen med den canadiske organisation Precarn. Kontakten er oprindelig startet af Canadas erhvervsfremme, der var på rundtur i Danmark for at ”gøre deres hoser grønne”. RoboCluster tog dem på ordet og har realiseret samarbejdet.

Precarn er en canadisk organisation, der er ca. 20 år gammel. Deres fokusområde er intelligente systemer. Et område, der går meget fint i spænd med RoboCluster.

Målet og håbet med det canadiske samarbejde er at få nogle konkrete projekter op at køre på tværs af Atlanten til gavn for RoboClusters netværket. Jeg opfordrer derfor alle, der kunne have en interesse i ovenstående, om at kontakte mig på bjarke.nielsen@robocluster.dk eller tlf. 6550 2741 til en snak om eventuelle tiltag.

Læs mere om Precarn på www.precarn.ca

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere