• Danish
  • English

Seneste nyheder

2. Design, modellering og udnyttelse af termoelektriske materialer og apparater i energisystemer

27-01-2006
Projektet fokuserer på anvendelse af termoelektriske materialer, dvs. materialer, der leverer en elektrisk strøm, når en side af materialet holdes varm, og den anden kold, i forbindelse med energitekniske apparater og systemer. Projektet henvender sig til SMV’er, der arbejder indenfor brancher, hvor produkterne har en varmekilde henholdsvis et varmedræn – ∆T, samt et behov for elektrisk strøm, enten til produktet selv (stand-alone & self-supplying) eller til dækning af andre apparaters behov - køle/varmeteknik, kedel-, oliefyr og brændeovnsproducenter, kraftvarmeleverandører, elektronikdesign og produktionsvirksomheder.

Samarbejde med SMV’er er aktuelt for dette projekt, såvel indenfor som uden for de højtemperatur-applikationer, der er projektets egentlige fokus. Et væsentligt aspekt er at udbrede kendskabet til principperne bag termoelektricitet, hvad der er kommercielt tilgængeligt, og hvad potentialet er for disse materialer, samt at give SMV’erne de nødvendig værktøjer til at kunne vælge egnede TE moduler og designe applikationerne, så TE modulerne udnyttes maksimalt.

Et specielt nicheområde er den egentlige produktion af den særlige gruppe af TE materialer, som projektets materialeudvikling fokuserer på, klatraterne. Hvor der for de kommercielt tilgængelige, lav-temperatur moduler, er etableret en væsentlig, forholdsvis lavteknologisk produktionskapacitet i Asien, er produktionsteknikken for klatrat-moduler ikke afklaret. Dette kan repræsentere et nicheområde for danske SMV’er med højteknologiske og –effektive produktionsmetoder, idet det må forventes, at avancerede teknikker tages i brug for at opnå de høje virkningsgrader, som forventes af disse moduler.

Samarbejdet udmøntes i to aktivitetstyper: Seminarer, hvor vidensformidling er i fokus og egentlige F&U-aktiviteter, hvor SMV’er, der har konkrete applikationer, hvor anvendelse af TE moduler på forholdsvist kort sigt kan være interessante, eller SMV’er, der har egnede produktionsfaciliteter til klatrat-baserede TE moduler, kan udvikle dette i samarbejde med projektgruppens forskere.

Yderligere information

www.iet.aau.dk/Research/research_prog/special_projects/thermoelectrics/ www.chem.au.dk/~webuorg/new/index.html


Kontakt

Lektor, PhD Lasse Rosendahl

Institut for Energiteknik

Aalborg Universitet

Pontoppidanstræde 101

9220 Aalborg Øst

Telefon: 9635 9263

Mobil: 2145 1114

Mail: lar@iet.aau.dk

Henvendelse senest 1. april 2006.

Tilbage...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere