• Danish
  • English

Seneste nyheder

3. Dataanalyse af kemiske stoffer (lægemidler) med kemoinformatiske metoder

27-01-2006
Projekterne henvender sig hovedsageligt til små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som arbejder med udvikling af lægemidler, men er også af relevans for andre bioteknologiske virksomheder. Vi ønsker at etablere samarbejde med en eller to SMV’er udformet som et fælles forskningssamarbejde, der foregår både på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og ude i virksomhederne. Målet med samarbejdet er at videreudvikle og implementere vores kemoinformatiske metoder med udgangspunkt i SMV’ernes behov, og dermed spare penge i lægemiddeludviklingsprocessen.

I forbindelse med udvikling af lægemidler er det meget væsentligt at kunne klassificere kemiske stoffer baseret på funktionalitet, f.eks. for at kunne forudsige om et stof binder til bestemte lægemiddeltargets (molekylære receptorer) eller ej. Ved CBS på DTU har vi undersøgt ”Kohonen’s Selforganizing Maps (SOM)” som klassificeringsmetode og opnået særdeles lovende resultater. Det planlagte projekt vil omhandle implementering af SOM som en standard klassificeringsmetode for, hvordan kemiske stoffer binder til specifikke lægemiddeltargets af interesse for SMV’en. Denne type metode kan bruges som redskab til at bestemme sandsynligheden for, om kemiske stoffer egner sig som lægemidler inden for bestemte fokusområder.

Et andet muligt projekt omhandler opbygning af rationelle systemer til opbevaring og evaluering af data for kemiske stoffer. I takt med at der bliver udviklet mere og mere effektive metoder til parallel syntese af store mængder molekyler, er der brug for nye metoder og systemer til organisering af databaser, samt til hurtigt at kunne evaluere molekylernes egnethed som lægemiddelkandidater baseret på deres egenskaber. Ved CBS på DTU er der opnået stor erfaring i design af biologisk/kemiske databaser, samt erfaring med evaluering af egenskaber for lægemiddelkandidater. Projektet henvender sig til bioteknologiske virksomheder, som har brug for at få adgang til store mængder information, ikke mindst nystartede virksomheder. Datamængderne er typisk en kombination af kommercielt og offentligt tilgængelige data, samt virksomhedernes egne data.

Yderligere information

www.cbs.dtu.dk


Kontakt

Professor Søren Brunak og adjunkt Olivier Taboureau

Center for Biologisk Sekvensanalyse (CBS)

BioCentrum-DTU

Bygning 208 DTU

2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 4525 2477

Mmail: otab@cbs.dtu.dk

Henvendelse senest 1. marts, 2006.

Tilbage...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere