• Danish
  • English

Seneste nyheder

4. Omrøre-, pumpe- og reaktordesign til forbehandling af energiafgrøder og til biogasforsøg i laboratorieskala

27-01-2006
Vi søger virksomheder, der har erfaring med omrøring, pumpning eller design af reaktorer til håndtering af væsker med højt tørstofindhold både til forbehandling og biogasproduktion. Forbehandlingsreaktorerne skal desuden fungere under højt tryk (op til 30 bar) og temperatur (op til 200°C). Det er ikke nødvendigt i forvejen at have erfaring inden for biogasbranchen. Samarbejdet vil være en gensidig udveksling af erfaringer og udvikling af nye løsninger. Virksomheden vil have fokus på udviklingsdelen, mens vi har fokus på testning.

Økonomien i stor-skala biogasanlæg er afhængig af at få tilført organisk materiale med højt biogaspotentiale. P.t. tilsættes organisk industriaffald. Denne affaldstype findes dog kun i begrænset mængde, og det er derfor nødvendigt at finde al-ternativ biomasse til både eksisterende og nyetablerede anlæg. Energiafgrøder er en lovende biomasse med et højt biogaspotentiale, og derfor undersøges det flere steder i verden, om energiafgrøder kan anvendes til biogasproduktion. For at optimere tilsætningen af energiafgrøder i biogasprocessen er det nødvendigt at lave forskning og udvikling i laboratoriet. De pumper, omrørere og reaktorer der hidtil har været anvendt i laboratorierne egner sig dog ikke til energiafgrøder på grund af deres høje fiberindhold. Derfor er der brug for nye løsninger.

Gennem samarbejdet med virksomheder skal der designes laboratorieskala reaktorer med et volumen på 3-10L med automatisk indføring af substrat og mulighed for prøvetag-ning. Desuden er nogle energiafgrøder svære at omsætte under anaerobe forhold i biogasreaktoren, derfor skal der findes metoder til effektivt at forbehandle energiafgrøderne. Det er ikke nødvendigt, at den enkelte virksomhed skal kunne løse alle opgaverne for at deltage i samarbejdet. 

Virksomhederne, der deltager i projektet, får en unik mulighed for at være med til at udvikle denne ny generation af laboratorieskala reaktorer til biogas og forbehandling, og får dermed mulighed for at skabe sig en nicheproduktion med muligheder for salg i en lang række lande.

Yderligere information

Samarbejdet vil foregå med EMAB (Environmental Microbiology and Biotechnology) gruppen ved BioCentrum-DTU.

www.emab.biocentrum.dtu.dk/


Kontakt

Professor Birgitte Kiær Ahring

EMAB BioCentrum DTU

Søltofts Plads

Bygning 210 Rum 104

2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 4525 6183

Mail: bka@biocentrum.dtu.dk

Henvendelse senest 6. februar 2006.

Tilbage...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere