• Danish
  • English

Seneste nyheder

Automatisering af oliefiltreringssystem

29-05-2006
Gestur Palsson fra Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum har netop afsluttet sin overbygning til civilingeniøruddannelsen med et specialeprojekt omhandlede udvikling og design af en intelligent filter-controller. Opgaven er udført for C.C. Jensen A/S i Svendborg og prototypen testes nu i vindmøller fra Vestas.

Af Karina T. Therkildsen, VTI/Luna, ktt@iot.dk 

Gestur Palsson har netop afsluttet sin overbygning til civilingeniøruddannelsen ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum med et specialeprojekt omhandlede udvikling og design af en intelligent filter controller. Opgaven blev udført for C.C. Jensen A/S i Svendborg. C.C. Jensen har specialiseret sig inden for tre produktionsområder: Vinduer til skibe, støbegods og mekaniske oliefiltreringssystemer til eks. vindmøller. Indtil nu har tjek af oliefiltre foregået manuelt via et manometer.

Udvikling af prototype fra bunden

Gestur har i samarbejde med to ingeniørstuderende fra Integreret design færdiggjort en prototype fra bunden. Dee to designstuderende har arbejdet med et salgsbart profiludseende af prototypen, mens Gestur har stået for udvikling af hardware platform og software, således filter controlleren kan varetage computerovervågning af filterfunktioner i et oliefiltreringssystem. Der er tale om mangeartede funktioner såsom alarm ved et fyldt filter, datalogning og angivelse af temperaturen på olien.

Test i vindmølle fra Vestas

Prototypen testes i vindmøller fra Vestas, og projektmanager Søren Jensen fra C.C. Jensen fortæller: ”Vindmølleindustrien er den branche, hvor vi sælger mange filtre til – ca. 40 % af det årlige salg. Derfor er det et optimalt sted for os at teste den intelligente filter controller. Også fordi vindmøllebranchen er et hightech område, som følger teknologisk med tiden”.

Efter afprøvning i vindmøller og analyse af erfaringer i den forbindelse vil en færdigudvikling af den intelligente filter controller finde sted. Til at løse den opgave er Gestur netop blevet fastansat af C.C. Jensen, og Gestur skal især arbejde på den intelligente del. Den intelligente del er forstået således, at filter controlleren selv analyserer på fejlmeldinger og kommer med et fornuftigt output.

”Et problem i vindmølleindustrien er at få udstyret til at holde længere tid. Den intelligente filter controller skal bl.a. på et vist niveau diagnosticere kvaliteten af olie med hensyn til resterende levetid og aktuelle forureningskrav. Testen åbner også op for specifik design af softwaren, som kan målrettes det enkelte produkt og så at sige gemme på hemmeligheder i produktet”, udtaler Søren fra C.C. Jensen og afslutter: ”Vi forventer os meget af den intelligente filter controller og ser den som et væsentligt konkurrenceparameter i fremtiden”.

Link til C.C. Jensen www.cjc.dk

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere