• Danish
  • English

Seneste nyheder

Regionale videnpiloter

30-01-2006
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling lancerede den 10. februar 2005 et nyt tilbud til små og mellemstore virksomheder om økonomisk hjælp til at ansætte en højtuddannet medarbejder – en regional videnpilot.

Tilbuddet sigter på at få flere højtuddannede ansat uden for landets storbyer, og at styrke samarbejdet mellem de mindre virksomheder og videninstitutionerne. Ordningen for regionale videnpiloter kører til og med 2008. På grund af den store succes er de årlige bevillinger nu fordoblet til 30 mio. kr.

Videnpiloten skal gennemføre en konkret udviklingsopgave i virksomheden. Det kan fx være at udvikle virksomhedens produkter, indføre ny teknologi, opdyrke nye markeder eller forbedre arbejdsgange i virksomheden.

Virksomheden kan få
  • 10.000 kr. pr. måned i tilskud til løn til videnpiloten i 6-12 måneder
  • 25.000 kr. til indkøb af supplerende viden fra et universitet eller anden videninstituion, fx som rådgivning eller efteruddannelse af videnpiloten

På adressen www.videnflytterud.dk findes yderligere information om ordningen samt ansøgningsskema og –vejledning.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere