• Danish
 • English

Seneste nyheder

RoboCluster modtager midler til etablering af et regionalt teknologicenter

03-06-2006
Rådet for Teknologi og Innovation har den 1. marts 2006 truffet beslutning om de indkomne ansøgninger om tilskud til et regionalt teknologicenter. Rådet besluttede at imødekomme RoboClusters ansøgning med en 1-årig bevilling på 2 mio. kr. og vil til efteråret tage stilling til, om bevillingen forlænges udover den 1-årige periode.
Nye regionale teknologicentre bygger bro mellem forskning og erhvervsliv

Pressemeddelelse - 6. marts. 2006

Oplevelsesindustri på Bornholm og Øerne. Bioenergi i Midtjylland. Og trådløs kommunikation i Nordjylland. Det er nogle af de brancher rundt om i landet, der får glæde af de regionale teknologicentre, som Rådet for Teknologi og Innovation har besluttet at medfinansiere.

I alt 64 millioner kroner er fordelt til 13 centre, der skal styrke samarbejdet mellem forskningen og det regionale erhvervsliv inden for erhvervsmæssige områder, hvor regionerne har særlige styrker og udviklingspotentialer.

- De nye teknologicentre skal ruste regionerne til at udnytte højt specialiseret viden og skabe vækst. Forskningsinstitutionernes viden hører ikke kun hjemme i storbyerne, men skal ud og gøre gavn i virksomheder i alle regioner. Det vil teknologicentrene bidrage markant til, siger videnskabsminister Helge Sander.

Seks af teknologicentrene er helt nye centre, mens syv udspringer af nuværende regionale vækstmiljøer.

- Jeg er meget glad for, at det har været muligt både at fortsætte en række af de meget velfungerende regionale vækstmiljøer, bl.a. inden for offshore, robotter og fødevarer, og samtidig igangsætte nye og spændende teknologicentre, siger formanden for Rådet for Teknologi og Innovation, Lars Mikkelgaard-Jensen. Han tilføjer, at konkurrencen har været hård, da der har været særdeles mange, velkvalificerede ansøgninger.

Rådet besluttede, at de seks helt nye teknologicentre får tildelt en bevilling for fire år. De syv nuværende regionale vækstmiljøer videreføres foreløbig ét år. Der vil dog være mulighed for, at de kan få øget bevillingen på et senere tidspunkt, idet rådet besluttede at vente med at udmønte 10 mio. kr. af bevillingen til efteråret 2006.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Videnskabsministeriet, kontorchef Thomas Alslev Christensen, tlf.: 3392 9373, tac@vtu.dk.

De regionale teknologicentre er en del af regeringens regionalpolitiske handlingsplan ”Viden flytter ud”. Et regionalt teknologicenter er et samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, teknologiske videnformidlere og andre relevante aktører inden for et bestemt fagligt område. Teknologicentrene finansieres dels af Videnskabsministeriet, dels af bidrag fra bl.a. private virksomheder og regionale myndigheder.

På www.videnflytterud.dk kan læses mere om regionale teknologicentre.

Hent pressemeddelse som pdf her... (pdf - 10.5 kB)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling


Relaterede artikler

Læs også Etablering af et regionalt teknologicenter...


Oversigt over imødekomne Regionale teknologicentre
Nye teknologicentre (fire-årig bevilling)
 • Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation, Agro Business Park, Tjele, 10 mio. kr.
 • Center for anvendt oplevelsesøkonomi, Aalborg Universitet, Aalborg, 5 mio. kr.
 • Nordjysk Innovations og Kompetencecenter for vedvarende energi, Aalborg Universitet, Aalborg, 6 mio. kr.
 • Regionalt teknologicenter for trådløs kommunikation, Aalborg Universitet, Aalborg, 18 mio. kr.
 • Center for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, Aalborg, 6 mio. kr.
 • KompetenceCenter for Oplevelsesindustrien, Teknologisk Institut, Bornholm, 5 mio. kr.
Videreførelse af nuværende regionale vækstmiljøer (et-årig bevilling)
 • Offshore Center Danmark. Teknologicenter, Offshore Center Danmark, Esbjerg, 2 mio. kr.
 • Regionalt teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer, RoboCluster, Odense, 2 mio. kr.
 • Dansk Center for produktudvikling og design, AluCluster, Løgumkloster, 2 mio. kr.
 • Stålcentrum – RTC, Teknologisk Institut, Kolding, 2 mio. kr. Facility House, Udviklingscenter for træ og møbel, Skive, mio. kr.
 • Center for Fødevareudvikling og Innovation, VIFU – Videncenter for fødevareudvikling, Holstebro, 2 mio. kr.
 • Seedland – det regionale teknologicenter, Danmarks JordbrugsForskning, Slagelse, 2 mio. kr.
robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Campusvej 55
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 6550 7400
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere