• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robot at Play - kom og leg med!

07-11-2006
CALL FOR EVENTS: Har du eller din virksomhed en robotteknologisk idé/aktivitet, som du/I gerne vil vise til et bredere publikum, så indsend hurtigst muligt en ansøgning om deltagelse i et udstillingsforum på robotfestivalen Robots at Play 14. - 16. september 2006.

Robots at Play – Robotter i spil er den første af en årligt tilbagevendende robotfestival i Odense, som afholdes i dagene 14. - 16. september 2006.

Udover en videnskabelig konference/camp, der i år har temaet ”robotter og leg i hjemmet og på byens pladser”, rummer festivalen en række aktiviteter/events, som direkte eller indirekte visualiserer robotteknologi til leg, spil, læring, kunst, film, sport, sundhed m.v.

Aktiviteterne omfatter bl.a. Robo[Sports] med interaktivt robotteknologisk udstyr rundt omkring i byen og Robo[Rave] med berømte, internationale musikere. Der vil blive afholdt robotkonkurrencer og bygget kæmpe robotter af skrot og meget andet.

Festivalen er arrangret af RoboCluster med det formål at øge interessen for og kendskabet til robotteknologiens mangfoldigheder – og muligheder.

Yderligere information om festivalen kan fås ved at besøge www.robotsatplay.dk 

Hvordan gør jeg?

Ansøgning om deltagelse i udstillingen samt evt. økonomisk tilskud skal indeholde en kort beskrivelse af den foreslåede idé/aktivitet (max en A4-side) tillige med relevante fotos og videooptagelser. Ansøgningen skal desuden indeholde oplysninger om budget og evt. deltagelse i andre udstillinger samt ansøgers post- og websideadresse.

Ansøgere med interaktive idéer, der har et islæt af leg og spil og er målrettet både børn og voksne, vil blive foretrukket.

Ansøgningen skal sendes pr. e-mail, mærket ”Call for Events”, til udvælgelseskomitéen, der består af professor Henrik Hautop Lund: hhl@mip.sdu.dk, og projektleder Peter Saabye Simonsen: mail@saabyesimonsen.dk.

Ansøgningsfrist er 1. august 2006. Ansøgningen skal være

 

Med venlig hilsen

Formand for RoboCluster festivalen – Robots at Play
Henrik Hautop Lund, professor
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi,
Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
Tlf. 6550 3574
Fax: 6615 7697


Udskriv Call for events... (pdf - 209.2 kB)

Læs mere om festivalen her...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere