• Danish
  • English

Seneste nyheder

Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer

29-03-2006
Nyt regionalt teknologicenter skal være omdrejningspunkt for en innovativ proces, der styrker udviklingen af intelligente systemer og robotter til gavn for det danske erhvervsliv. Centeret medfinansieres af Rådet for Teknologi og Innovation med en et-årig bevilling på 2 mio. kr.

Det regionale teknologicenter bliver til i samarbejde mellem RoboCluster, Center for Product Development på Syddansk Universitet i Sønderborg og Teknologisk Institut.

Teknologicenteret skal i korte træk styrke innovationen inden for robotter, sensorer og intelligente systemer. Hovedopgaven bliver at igangsætte og understøtte udviklingen af kommercielle muligheder i krydsfelter mellem det robotteknologiske område og specifikke brancheområder. På forhånd er der udvalgt fire bredt afgrænsede anvendelsesområder, hvortil tendenser og brugeres behov for intelligente mekaniske produkter perspektiveres i en vision for en 5-10-15 års periode.

– Robotter kan løse opgaver alene eller i samspil med mennesker i en lang række brancher. I teknologicenteret sætter vi fokus på fire hovedområder med store udviklingspotentialer: Industriel Produktion, Biologisk Produktion, Pleje & Sundhed og Leg & Læring, fortæller Rune Larsen, leder af RoboCluster.

Til hvert område skal der udarbejdes nogle roadmaps, som indeholder en plan for hvordan visionerne virkeliggøres. Roadmapplanerne skal herefter udmøntes i konkrete udviklings-og samarbejdsprojekter gennem RoboClusters Projektbørs.

Projektbørsen bliver dermed omdrejningspunktet for en handlingsorienteret forfølgelse af roadmapmål og milpæle for de fire områder, og vil som sådant medvirke til en øget innovation og vækst inden for robotteknologi, sensorer og intelligente systemer.

Forener syddanske kompetencer

Etableringen af det regionale teknologicenter vil øge den kompetencemæssige styrke og sikre en bred syddansk forankring. Konsortiets medlemmer tæller udover RoboCluster og dets nære partnere - Center for Product Development og Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet, Esbjerg Tekniske Institut, Forskningscenter Bygholm og Designskolen Kolding. Desuden får centeret mulighed for at trække på kompetencer fra en lang række nationale og internationale kapaciteter, der har tilkendegivet deres interesse.

RoboCluster er et af i alt syv regionale vækstmiljøer i Danmark, der har fået en et-årig bevilling. Til efteråret tager Rådet for Teknologi og Innovation stilling til, om bevillingerne skal forlænges ud over den 1-årige periode.

Relaterede link

Læs pressemeddelelse fra VTU - Nye regionale teknologicentre bygger bro mellem forskning og erhvervsliv...

Etablering af et regionalt teknologicenter...

Kontakt

Yderligere information hos Michael Wehner Rasmussen, koordinator i RoboCluster, tlf. 6550 3903, mvr@robocluster.dk

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere