• Danish
  • English

Seneste nyheder

Teknologiplatform for avanceret emnehåndtering

29-05-2006
RoboCluster indsendte ultimo maj 2006 en interessetilkendegivelse til Højteknologifonden om etablering af en højteknologisk platform inden for avanceret robotbaseret emnehåndtering i den industrielle produktion.

En af de væsentligste udfordringer i den vestlige fremstillingsindustri er udvikling af kommercielle og generelle systemer til fleksibel robotbaseret emnehåndtering. Qua høje lønomkostninger i Vesteuropa, sammenlignet med fx Østeuropa og Asien, kravet om stor emnevariation og små seriestørrelser vil den fremtidige værdiskabelse i vestlig produktion afhænge af fleksibel og avanceret robothåndtering.

Teknologiplatformen vil imødekomme dette behov og skabe grundlag for udvikling af nye billige robotkonstruktioner, der kan genkende, forstå og gribe emner med stor geometrisk, topologisk og materialemæssig variation. Systemerne skal være fleksible og lette at anvende. Og baseret på en intelligent interaktion med mennesker og omgivelser skal systemerne kunne manipulere emner hensigtsmæssigt ud fra den komplekse opgavesammenhæng de indgår i.

Platformen vil tage sit organisatoriske afsæt i RoboCluster, mens væsentlige nøgleaktører vil bidrage gennem samarbejde om målrettede forsknings- og innovationsaktiviteter. Fokus vil være konkrete kommercielle anvendelsespotentialer og sigter på styrket international konkurrencekraft.

Platformenes forsknings- og innovationsindsats inddeles i syv faglige felter:

• Sensorer og bearbejdning af sensordata
• Mekanisk konstruktion og bevægelsesmekanismer
• Materialer som robotterne håndterer, og som er i robotternes omgivelser
• Processer som robotterne udfører
• Baneplanlægning, kollisionsfri og sikker bevægelse
• Intelligent bruger-robot og robot-robot interaktion
• Integration af det system af komponenter, der udgør robotten og omgivelser.

Interessetilkendegivelsen blev indsendt den 23. maj og der forventes afgørelse fra Højteknologifonden 4. juni 2006.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere