• Danish
  • English

Seneste nyheder

Åbning af nyt robotlaboratorium

01-02-2007
Et markant resultat af samarbejdet i RoboCluster-netværket markeres 1. februar 2007, hvor RoboCluster, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut åbner et fælles robotlaboratorium på Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet. Laboratoriet vil danne rammen om fælles robotprojekter og være et fælles rum, hvor aktører fra erhvervsliv og forskningsverdenen eksperimenterer og modner robotteknologien. Samtidig markerer Teknologisk Institut åbningen af et nyt center for robotteknologi i Odense og et strategisk samarbejde med Syddansk Universitet.

- Robothallen vil være et tilbud, hvor erhvervslivet kan komme i aktiv interaktion med forskerne og de studerende på Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet. Her får de en fælles bane at spille på, hvor viden kan udveksles og nye idéer afprøves. Jo større interaktion, jo større forståelse og jo bedre idéer og løsninger, siger Michael Wehner Rasmussen, der er daglig leder af RoboCluster.

De tre partnere viderefører hermed den positive udvikling på robotområdet, som de har skabt over de seneste tre til fire år, hvilket har medvirket til, at Odense er blevet et omdrejningspunkt for udviklingen af robotteknologi i Danmark. Partnernes relationer er blevet yderligere konsolideret gennem en ny strategisk samarbejdsaftale.

- Formålet er at huse de forsknings- og udviklingsprojekter, som gennemføres i RoboCluster-klyngen på Syddansk Universitet og Teknologisk Institut inden for robotområdet. Både forskere, udviklere og medarbejdere fra en lang række virksomheder er involveret. Målet er naturligvis at samle disse aktører om samarbejdsprojekter og derigennem fungere som en dynamo og et kraftcenter for robotudviklingen i regionen, siger Claus Risager, der er leder af Teknologisk Instituts nye Center for Robotteknologi i Odense.

Indvielse af robotlaboratoriet

Robotlaboratoriet åbnes officielt ved en reception for indbudte gæster, hvor bl.a. rektor for Syddansk Universitet Jens Oddershede, Teknologisk Instituts administrerende direktør Søren Stjernqvist, RoboClusters bestyrelsesformand, Kompans administrerende direktør Carl Henrik Jeppesen og Odenses borgmester Jan Boye vil tale.

Gæsterne får samtidig mulighed for at se en robotudstilling med en række igangværende udviklingsprojekter - og robotinstallationer fra samarbejdspartnere fra erhvervslivet. Bl.a. industrirobotter, mobile robotter, legerobotter og robotter i sundhedssektoren, fx robotten, der kan tage blodprøver på mennesker. Højteknologifondsprojektet Robotter i Betonelementfremstilling præsenteres sammen med innovationskonsortiet MoveBots, som går ud på at bygge en robot, der lige som mennesker kan genkende, forstå og håndtere fysiske emner ved hjælp af visionsystemer, sensorer og robothænder.

Relaterede link

Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet: www.tek.sdu.dk

Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut: www.teknologisk.dk/robot

Billedtekst: En robothånd fra den engelske virksomhed Shadow Robot Company, som udstilles i robotlaboratoriet. Hånden er et eksempel på et manipuleringsværktøj, der kan bruges i MoveBots-projektet om intelligent håndtering af fysiske emner. Projektet er et skridt på vejen til fremtidens servicerobot, der fx kan rydde op eller skænke kaffe.


Oprettet: 01.02.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere