• Danish
  • English

Seneste nyheder

Ansøgning om æblehøsterrobot

12-04-2007
RoboCluster har i samarbejde med Teknologisk Institut, BSBioSystems og Kærsbo Frugtplantage indsendt en ansøgning til Innovationsloven om bygning af en frugtplukkerrobot til høst af æbler.

Ansøgningen udspringer af en henvendelse fra en lille gruppe danske frugtavlere, som ønskede at få undersøgt muligheden for fremstilling af en robot til æbleproduktion. De ønskede at få reduceret det manuelle arbejde i forbindelse med beskæringen, udtyndingen og især høstningen af æblerne.

Igennem 25 år har der verden over været arbejdet på at fremstille robotter til høst af frugter og grøntsager. Inden for området æblehøst har udviklingen af mekaniske metoder generelt fulgt tre forskellige hovedlinier: Ryste-og-gribe metoden, ryste-og-opsamle metoden og manuel-høst-hjælpemidler.

Samarbejde med danske frugtavlere

Henvendelsen udmøntede sig i, at RoboCluster gennem det seneste årstid har arbejdet på at optimere produktionen i danske frugtplantager i samarbejde med Kærsbo Frugtplantage og Dansk Landbrugsrådgivning - Frugt og Grøn Rådgivningen. Et vidensscannerhold fra RoboCluster har i flere omgange indsamlet viden om frugtplukkermaskiner og markedspotentiale, og gennem idéudviklingsarbejde og innovative arbejdsmetoder er der frembragt ca. 250 idéforslag.

Til evalueringen af disse idéer har BSBioSystems med ca. 25 års forskningserfaring skrevet en rapport, som konkluderer, at det vanskelige ved robothøst af æbler ligger i den naturlige variation æbletræerne i mellem. Rapporten belyser samtidig et antal problemer og antyder en vej til løsning af nogle af dem.

En tværfaglig udfordring

Fremstilling af en æblehøstrobot er et meget komplekst problem. Der er store begrænsninger, når man arbejder med biologisk materiale. Træernes og æblernes vækst er meget tilfældig, og robottens arbejdsforhold kan derfor virke kaotisk, sammenlignet med de forhold en industrirobot normalt arbejder under. Derudover arbejder robotterne også udendørs under forhold som ikke altid er gavnlige for følsom elektronik.

Der findes til dato ikke nogen kommercielt anvendelig maskine til høst af æbler, og en succesfuld udvikling vil derfor i høj grad kræve et tværfagligt sammenspil mellem flere faggrupper.

Design af et nyt plukkesystem

På baggrund af foranalyserne og BSBioSystems rapport er gruppen bag ansøgningen kommet med et forslag til et nyt plukkeprincip, der ikke er set afprøvet før. I den sammenhæng har industriel designer Keld Bertelsen, som er tilknyttet RoboCluster, bidraget med skitser af koncepter og sparring omkring udformning og design.

- At kunne se en realistisk udformet æblehøstrobot på papir er et utroligt effektivt arbejdsredskab, udtaler projektleder Christian Klit Johansen fra RoboCluster. Opbygning og afprøvning af en prototype forventes at tage ca. 1½ år.

Ansøgningen blev indsendt til Innovationsloven den 26. marts 2007. Der forventes svar i starten af maj 2007.

Yderligere information

Christian Klit Johansen, RoboCluster
Tlf.: 6550 3989, ckj@robocluster.dk

Læs mere om projektet

Oprettet: 12.04.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere