• Danish
  • English

Seneste nyheder

Indvielse af Det Tekniske Fakultet – Syddansk Universitet

08-06-2007
Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet holdt officiel indvielse torsdag den 7. juni 2007. Indvielsen markerede den endelige fusion mellem Syddansk Universitet og Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og er startskuddet for udviklingen af en spændende forskningsprofil og nye uddannelsestilbud.

Indvielsen af Det Tekniske Fakultet er kulminationen på et længe næret ønske fra mange sider og en god nyhed for forskere, studerende, virksomheder og erhvervssamarbejdet i regionen, fortalte rektor Jens Oddershede fra Syddansk Universitet i sin velkomsttale.

Det Tekniske Fakultet er et nybrud for tænkningen inden for teknologi i Danmark og et direkte resultat af fusionen mellem Syddansk Universitet og Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, som faldt på plads den 5. marts 2007. Hvor man tidligere har koncentreret sig om uddannelse af enten civilingeniører eller af diplomingeniører, vil man fremover på Syddansk Universitet fokusere på begge uddannelser i et og samme fakultet. Studerende fra de to studieretninger vil komme til at arbejde sammen under uddannelsen, nøjagtigt som de kommer til at arbejde sammen i deres fremtidige arbejdsliv, og man vil bygge bro til andre fakulteter på universitet, så der skabes fælles uddannelsesprojekter og fælles forskningsfelter. - Og på den måde adskiller ingeniørstudiet på Syddansk Universitet sig fra alle andre ingeniøruddannelser i Danmark, fortalte Jens Oddershede.

Et selvstændigt teknisk fakultet skal også have bånd til fremtidige arbejdspladser i form af praktikophold og samarbejdsprojekter mellem universitetet og erhvervsvirksomheder. Her er RoboCluster en central medspiller i form af erhvervssamarbejdet med virksomhederne i RoboCluster SupplyNet, og senest i de to nye udviklingsprojekter MoveBots og Handyman.


Tv. rektor Jens Oddershede; i midten uddannelsesdirektør Henning Andersen, der er en af hovedarkitekterne bag fusionen; th. dekan Per Michael Johansen.
Fokuseret forskningsprofil og nye uddannelsesudbud

For Det Tekniske Fakultets dekan Per Michael Johansen, der de seneste 6 måneder har arbejdet på opbygningen af fakultetet i tæt samarbejde med uddannelsesdirektør Henning Andersen, var indvielsen en særlig milepæl. For dagen symboliserede, at processen nu er nået så langt, at man kan invitere samarbejdspartnere indenfor og takke erhvervsliv og politikere for deres opbakning til fusionen. - Og skal den syddanske region spille en rolle teknologisk, skal denne fusion gennemføres, sagde Per Michael Johansen.

Fakultet vil med en helhedsorienteret tilgang skabe de bedste muligheder for en udbytterig forskning, hvor man vægter både en markant regional profil og et internationalt præg inden for forskning og uddannelsesudbud. Det Tekniske Fakultet har i dag fem institutter, hvor der arbejdes på tværs af de organisatoriske grænser og på tværs af grænserne mellem universitet, samfund og erhvervsliv. Dette skaber en stærk profil – ikke alene inden for grundforskningen, men også inden for anvendt forskning.

Fakultetet er forsat midt i udviklingen af sin forskningsprofil og sit uddannelsesudbud. - Vi kan ikke være førende inden for alle områder, men specialiserer os inden får et fåtal, og vi er ved at udpege disse områder. Udgangspunktet er, at vi sammen (med andre uddannelsesinstitutioner) skal være stærkere end hver for sig. Derfor skal der ikke udvælges områder, som andre allerede er specialiseret inden for, sagde rektor Jens Oddershede

Fakta om Det Tekniske Fakultet og de fem institutter

Fakultetet har ca. 2.300 studerende og 330 ansatte; 135 videnskabeligt personale og undervisere, 41 ph.d.-studerende og 154 teknisk administrativt personale.

Institut for Industri og Byggeri
Arbejder inden for maskinkonstruktion, byggeri, materialer og teknologier, produktudvikling og design, produktionsplanlægning og globale produktionsnetværk. Instituttet holder til på Niels Bohrs Allé 1 i Odense.

Institut for Kemi, Bio- og Miljøteknologi
Arbejder inden for design og styring af reaktorsystemer til biologisk produktion, udvikling af membranprocesser til fremstilling af fødevarer, planteprodukter og naturlægemidler, produktion af biodiesel, bioethanol og biogas, fødevareteknologi og kvalitetsstyring, håndtering af affald og biologiske produktionssystemer, brændselsceller og miljøledelse. Instituttet holder til på Niels Bohrs Allé 1 i Odense.

Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik, i daglig tale SENSE
Arbejder inden for sensorteknologi, signalbehandling og elektroteknik, fx medicinsk diagnostik, akustisk design af høreapparater, højtalere og projekter i gartnerierhvervet og inden for energisektoren. Instituttet holder til på Niels Bohrs Allé 1 i Odense.

Mads Clausen Instituttet
Arbejder inden for innovation på et teknologisk, designmæssigt og forretningsmæssigt niveau. Instituttet holder til i det nye Alison byggeri på Alsion 2 i Sønderborg.

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Arbejder inden for kunstig intelligens, indlejrede systemer, robot-vision systemer og softwareudvikling. Instituttet holder til i Mærsk Mc-Kinney bygningen på Campusvej i Odense.

www.sdu.dk

Oprettet: 08.06.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere