• Danish
  • English

Seneste nyheder

Kærlighed til robotter – nu på film!

15-11-2007
Noget så sjældent som en dansk dokumentar- og debatfilm om robotter har set dagens lys. Ligeså sjældent er det måske, at filminstruktøren er en kvinde, der med sin egen fascination af relationen mellem menneske og robot søger at dæmpe angsten og de mange følelsesmæssige forbehold, vi mennesker kan have over for robotter. Publikum bliver bl.a. præsenteret for androide robotter og robotsælen Paro.

Filmens titel Mechanical Love vidner om instruktør Phie Ambo’s eget åbne og positive syn på robotter, og om hendes ambition om at bearbejde mange menneskers intuitive skræk for robotterne. Skrækkeligt bliver det fx for nogen, når robotterne bliver menneskelignende i udseende og funktion, og når de skal erstatte mennesker i pleje- og omsorgsarbejde.

Det næste store teknologiske rul i robotforskningen og industrien er netop servicerobotter, som i høj grad, og med stor omtanke, skabes til tæt interaktion med mennesker. Om det gælder leg, pleje, omsorg eller mere praktisk betjening af mennesket, kan det være en stor udfordring for mange at acceptere robottens værdi på disse områder.

Instruktør Phie Ambo mener, at grunden til dette er vores kulturelle opfattelse af, at ’natur’ til alle tider er bedre end 'mekanik'. Derfor er det måske heller ikke tilfældigt, at japanerne er meget længere fremme på dette område - og mere åbne over for at udvikle avancerede robotter til følelsesmæssig interaktion med mennesker, da man i Japan betragter mennesker såvel som ting som besjælede.

I Mechanical Love møder vi blandt andre den førende japanske forsker, Hiroshi Ishiguro, og hans androide robotter. Ishiguro har blandt andet lavet menneskelignende robot-kloner af sig selv, sin datter og kone. Og de er i sig selv et eksperiment, der på tydeligste vis udfordrer vores måde at forholde os følelsesmæssigt til mekanik på.

The Uncanny Vally

Et centralt begreb i Phies Ambo’s udforskning af menneskets opfattelse af robotter er ’The Uncanny Valley’. Begrebet dækker over den intuitive modstand eller spontane skræk, som mange mennesker oplever i deres møde med naturlignende robotter uden ’sjæl’. Af samme grund handler videreudviklingen af relationen mellem robotter og mennesker også for Hiroshi Ishiguro om at nærme sig, hvad der på japansk hedder ’sonzai-kan’. Det kan på dansk oversættes til ’fornemmelsen af menneskelig tilstedeværelse’ eller ’aura’.

Omvendt viser filmen også, hvordan kæledyrsrobotter allerede fremkalder omsorgsfølelse og afhængighed hos eksempelvis plejehjemsbeboere. Robotbabysælen Paro, som optræder i Mechanical Love, er et eksempel på en robot, der tilsyneladende, uafhængigt af kulturelle tilhørsforhold, kalder både empati og kærlighed frem hos mennesker.

Københavns Kommune har iøvrigt brugt Paro-robotten med gode resultater i demensprojektet 'Vær tryg', og tester lige nu 12 sæler på en række københavnske plejehjem.

Mechanical Love havde forpremiere 6. november 2007 på CPH:DOX 2007 og blev eksklusivt fremvistpå Etikens Døgn den 10. november 2007.

Selve premieren finder sted i januar 2008.

Hør mere

Hør interview med instruktør Phie Ambo på Harddisken, P1, i indslaget Mekanisk kærlighed (08.11.07)

Hør mere om mødet mellem robotter og mennesker i interview med Klavs Birkholm fra Etisk Råd på Harddisken, P1, i indslaget Etisk Råd om robotter og cyborgs (23.08.07)


Professer Hiroshi Ishiguro, og hans androide robot-klon.


Robotsælen Paro, der er udviklet af den japanske forsker Dr. Takanori Shibata.

Oprettet: 15.11.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere