• Danish
  • English

Seneste nyheder

Servicerobotterne kommer!

21-11-2007
Servicerobotterne til professionelt og privat brug vinder hastigt frem – med lukrative markedspotentialer i sigte, skriver World Robotics i deres seneste rapport. I dag er der omkring 40.000 servicerobotter til professionelt brug og godt 3.5 millioner til privat brug, mens vækstraterne for de to områder forventes at ligge på henholdsvis 88 % og 111 % frem til 2010.

Ved udgangen af 2006 var den samlede beholdning af servicerobotter knapt 3.6 millioner enheder, svarende til en anslået værdi på 7.2 milliarder US$. Det forventede salg fra 2007 til 2010 er sammenlagt 3.6 millioner enheder, svarende til en værdi på 8.2 milliarder US$.

Servicerobotter til professionelt brug

Ved udgangen af 2006 var der omkring 40.000 servicerobotter i ’drift’ til professionelt brug på verdensplan. Det svarer til en anslået værdi på 5.8 milliarder US$. Godt 9.000 af disse anvendes til forsvar, redningsarbejde og sikkerhed – et område, der til dato udgør den største gruppe af servicerobotter til professionelt brug. Ubemandede fly og robotdrevne militærkøretøjer er de mest udbredte, med det amerikanske forsvar som en vigtig udviklingsdriver.

Herefter følger malkerobotter (udgør ca. 16 %), rengørings- og undervandsrobotter, fx poolrensere (10 %), konstruktions- og nedrivningsrobotter til byggebranchen (10 %), medicinske robotter (9 %) og mobile robotplatforme til diverse formål (8.4 %). De resterede servicerobotter til professionelt brug anvendes til logistik, inspektion og public relations, fx robotter, der kan vise vej.

I perioden 2007 til 2010 forventes beholdningen af servicerobotter til professionelt brug at stige med 35.500 enheder, hvilket svarer til en vækst på 88 % og en anslået værdi på 5.4 milliarder US$. De største vækstrater forventes inden for militære applikationer, markrobotter, rengøringsrobotter, medicinske robotter og mobile robotplatforme til diverse formål.

Servicerobotter til professionelt brug

Privat brug

Frem til og med 2006 er der solgt mere end 3.5 million servicerobotter til privat brug, svarende til en værdi på 1.4 milliarder US$. Robotterne inddeles overordnet i to grupper; husholdningsrobotter, herunder robotter til støvsugning, rengøring og græsslåning, og underholdningsrobotter, herunder legetøjsrobotter, hobbysystemer, uddannelses- og træningsrobotter.

Træningsrobotter, der kan assistere handicappede eller hjælpe patienter med genoptræning, er endnu ikke rigtig slået igennem på markedet taget deres enorme potentiale i betragtning, både hvad angår det formodede behov og det eksisterende teknologiske niveau. Tager man den demografiske udvikling i betragtning, hvor der bliver flere ældre, vil området på længere sigt, blive et nøgleområde inden for servicerobotter. Førende forskningsinstitutioner har et stærkt fokus på denne type applikationer og vil i de kommende år stå klar med en lang række prototyper.

World Robotics forudsiger, at der i perioden 2007 til 2010 vil blive solgt omkring 1.34 millioner personlige servicerobotter til støvsugning, rengøring, græsslåning, vinduespudsning og lignende. Det er dog for intet at regne mod markedet for underholdningsrobotter, herunder legetøjsrobotter og hobbyrobotter, som forventes at nå et salg på 2.2 millioner enheder i samme periode - de fleste ganske vist til relativt lave priser. Sammenlagt svarer dette mersalg til en vækst på 111 % og en samlet værdi på 2.8 milliarder US$.

Servicerobotter til privat brug

Læs også om status og prognoser for robotmarkedet for industrielle robotter

Kilde: World Robotics 2007, IFR Statistical Department

Oprettet: 21.11.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere