• Danish
  • English

Seneste nyheder

Innovationspris til studerende ved Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet

05-09-2008
Syddanske Forskerparker præmierer afgangsprojekter med de bedste kommercielle perspektiver. Innovationsprisen, der blev stiftet i anledning af Ingeniørhøjskolen Odense Teknikums 100 års jubilæum, uddeles i år i forbindelse med diplomingeniørernes dimissionsfest på Syddansk Universitet. Kandidater kan indstilles frem til 5. juni 2008.

I anledning af Ingeniørhøjskolen Odense Teknikums 100 års jubilæum i 2006 indstiftede Syddanske Forskerparker en innovationspris, der sætter fokus på innovation og iværksætteri blandt de studerende ved Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet.

I 2008 uddeles prisen i forbindelse med diplomingeniørernes dimissionsfest på Syddansk Universitet i juni.

Hvem kan vinde prisen?

Prisen er på 5.000 kr. og tildeles et hold afgangs- eller specialestuderende, som viser en høj grad af innovationsevne samt evne til at tænke kommercielle perspektiver ind i en teknisk løsning. Med prisen følger også sparring til videre forretningsudvikling af projektet.

En nedsat dommerkomité vurderer de indstillede projekter. Kriterier for tildeling af prisen er, at de studerende har gjort kommercielle overvejelser i forbindelse med en unik teknologisk løsning, de har udviklet, samt at der er et stort markedspotentiale for teknologien.

Kriterierne for tildeling af prisen er:

- at de studerende selv har bidraget med væsentlige nyskabelser til produktet
- at de studerende har gjort sig overvejelser over markedssituationen for produktet
- at de studerende har gjort sig overvejelser om processen fra ide til færdigt årodukt
- at vejlederen vurderer, at de studerende har vist iværksætteregenskaber
- at det indstillede projekt afsluttes i indeværende semester

Et produkt kan både være en serviceydelse, et fysisk produkt eller et nyskabende design.

Sådan indstilles kandidater

Kandidater til prisen indstilles af projektvejledere ved Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet ved at udfylde og indsende et indstillingsskema - download skema (word - 115.0 kB). Skemaet skal, sammen med et resume af de studerendes rapport, give dommerkomiteen baggrund for at udpege vinderen ud fra nævnte kriterier.

Indstillinger skal være dommerkomiteen i hænde senest den 5. juni 2008.

Til bedømmelse af de indstillede kandidater, er nedsat et bedømmelsespanel bestående af:

- Klaus Holmsberg (adm. direktør for Syddansk Innovation AS)
- Clas Nylandsted Andersen (formand for Dansk Industri-Fyn)
- Henning Andersen (uddannelsesdirektør ved Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet).

Panelet beslutter ligeledes, hvorvidt der er egnede kandidater til prisen.

Instillingsskemaet sendes til Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M, att: adm. direktør Klaus Holmsberg eller pr. mail til klah@syddanskinnovation.dk senest den 5. juni 2008.

Ved spørgsmål angående indstillingsskemaet er du velkommen til at kontakte Syddanske Forskerparker.

Se flere detaljer og indstillingsskema på Forskerparkens hjemmeside; www.syddanskeforskerparker.dk

 

Oprettet: 09.05.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere