• Danish
  • English

Seneste nyheder

De danske robotkompetencer under ét

30-11-2009
Dansk Robot Forening – DIRA og RoboCluster forener kræfterne og vil fra den 1. januar 2010 samarbejde om at gøre robot- og automatiseringsmiljøets aktiviteter endnu mere attraktive.

Flere fælles arrangementer som virksomhedsbesøg og konferencer, en bedre konkurrenceevne og mere synlighed. Det er nogle af de fordele, som medlemmerne i Innovationsnetværket RoboCluster og DIRA høster af den nye samarbejdsaftale.

- RoboCluster har god kontakt til universitetsverdenen, mens DIRA har god kontakt til industrien. Med den nye aftale kommer virksomhederne tættere på universiteterne, og det bliver nemmere at dele ny viden om forskning og udvikling. Det vil på sigt forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen for vores medlemmer. Når vi bliver bedre til at synliggøre automatiseringens fortræffeligheder, vil det blive besluttet at udvikle og implementere mere robotteknologi i Danmark, vurderer Leif Dalum, formand for DIRA.

Et styrket robotmiljø

I første omgang går samarbejdet i praksis ud på, at RoboCluster fra den første januar 2010 overtager de administrative opgaver for DIRA i et nyt fællessekretariat i Odense. Det betyder, at RoboCluster fremover står for indmeldelser, medlemsarrangementer og medlemskontakt i DIRA og derudover for at udgive medlemsbladet DIRA Nyt. Bestyrelsesarbejdet og generelforsamlingen i DIRA forsætter som hidtil.

- RoboCluster har altid haft en god dialog med Dansk Robot Forening, som er partner i Innovationsnetværket RoboCluster. Nu bliver det gode forhold forbedret af et reelt samarbejde, og vi er sikre på, at den nye indsats vil være til gavn for robotmiljøet i hele Danmark og styrke udviklingen af ny robotteknologi, lyder det fra Lasse Mogensen, direktør i RoboCluster.

Om Innovationsnetværket RoboCluster

Rådet for Teknologi og Innovation bevilligede i november 2008 syv millioner kroner til etablering af et nationalt innovationsnetværk for robotteknologi. Konsortieparterne er RoboCluster, Teknologisk Institut (Center for Robotteknologi), Dansk Robot Forening (DIRA), Syddansk Universitet (Mærsk McKinney Møller Instituttet), Aalborg Universitet (Institut for Elektroniske Systemer), Danmarks Tekniske Universitet (DTU Elektro) og Designskolen Kolding. Leif Dalum har som formand for DIRA fået plads i styregruppen for innovationsnetværket RoboCluster. Det nyetablerede samarbejde mellem DIRA og RoboCluster er blot ét af resultaterne af dette innovationsnetværk.

Besøg DIRAs hjemmeside

Yderligere information

Lasse Mogensen
Direktør for RoboCluster
M +45 2688 0828
lm@robocluster.dk

Leif Dalum
Adm. direktør i ProInvent A/S og formand for DIRA
M +45 4015 1001
ld@proinvent.dkOprettet: 30.11.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere