• Danish
  • English

Seneste nyheder

Frihedslunden: En grisefarm, der tænker nyt

24-11-2009
Grisefarmen Frihedslunden går forrest, når det gælder dyrevelfærd, klima og arbejdsmiljø. Og her er man ikke bange for nye teknologier, der kan lette hverdagen for medarbejderne og skabe bedre forhold for grisene. Derfor slog Frihedslunden dørene op for StaldTek, der besøgte farmen i forbindelse med udvikling af nye teknologier inden for svineproduktion.

Frihedslunden er en tidssvarende grisefarm med 430 hektar jord og 7000 kvadratmeter svinestald bygget i 2005 efter de nyeste standarder, der tilgodeser både dyr og medarbejdere. Samtidig er det en læregård med mindst fem elever ad gangen. Farmen ejes af Jarlfonden.

Klimastalde for dyr og mennesker

Arbejdsmiljø og dyrevelfærd går hånd i hånd på Frihedslunden. Gården har til eksempel investeret i køleslanger, der ligger under gødningskanalerne i staldene. At afkøle gyllen nedsætter nemlig ammoniakfordampningen i staldene. Og det giver et bedre miljø for både dyr og medarbejdere. Desuden skåner det miljøet, når ammoniakken ikke fordamper op i atmosfæren.

Showroom og videndeling

Med fokus på nytænkning og videndeling, har Frihedslunden bygget et showroom, som bruges ved konferencer og rundvisninger. Fra showroom´et er der med store panoramavinduer udsigt over staldene, hvorved gårdens omdrejningspunkt, grisene, hele tiden er i fokus.


Ønsket om at fremme teknologierne inden for svineproduktion har fået Frihedslunden til at slå dørene op for projektpartnerne i StaldTek. Foruden at et indblik i grisefarmenes udfordringer i hverdagen, kunne StaldTek partnerne vende nye ideer med driftsleder Dennis Gormsen.

Vand i udvikling

En grisefarm bruger i dag store mængder vand til rengøring. Og Frihedslunden er ingen undtagelse. Det store vandforbrug er både dyrt og uholdbart i længden. Derfor henter Frihedslunden sit vand fra markerne. En løsning, der skåner både økonomi og miljø.

Men i fremtiden ønsker Frihedslunden en bedre løsninger på vandområdet. Manglen på vand kan blive et problem i fremtiden og farmen ønsker at være på forkant med problemerne. Derfor blev mulige løsninger omkring vand taget op på StaldTek’s besøg.

Det blev blandt andet diskuteret, om StaldTek kunne komme med løsninger til rensning af spildevand. En teknik, der vil gøre Frihedslunden i stand til at imødegå den forventede mangel på vand, som gården ser i fremtiden.

Forener miljø og økonomi

Der findes i dag robotter, som kan udføre dele af rengøringen i svinestalde. Det er dog ikke en løsning man end nu har taget i anvendelse på Frihedslunden. Robotter bruger nemlig væsentligt mere vand til rengøringen end mennesker, fordi de ikke kan ”se”, hvornår et område er rent. Men Frihedslunden har et stærkt ønske for udvikling inden for robotteknologien, særligt ud fra et økonomisk synspunkt.

Mandetimer er en af de mest løntunge poster i budgettet. Så det vil være rigtig godt for økonomien, hvis robotterne kan overtage nogle af rengøringsopgaverne, uden det går ud over miljøet.

Læs mere om StaldTek

Yderligere information

Konsulent Knud A. Andersen – projektleder
Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi
Forskerparken 10, DK-5230 Odense M.
T +45 7220 2154
knud.aulkar.andersen@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk/robot

Oprettet: 24.11.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere