• Danish
  • English

Seneste nyheder

Idékonference: Robotter til sundhedssektoren

28-05-2009
Anvendelse af robotteknologi kan være del af løsningen på de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor. Potentialet er stort. Ikke bare i Danmark men også internationalt. Deltag i konferencen Robotter til sundhedssektoren, og giv dit bidrag til, hvordan robotteknologien sættes i spil. Dagen samler videnpersoner på området og sætter fokus på servicefunktioner, der er første bølge i indførelsen af robot- og velfærdsteknologi i sundhedssektoren.

En ændret aldersdemografi betyder, at der i de kommende år kommer flere behandlingskrævende patienter. Samtidigt bliver der færre til at løse opgaverne. Det lægger pres på sundhedssektoren, der skal varetage flere opgaver med mindre personale, mens borgernes krav til ydelserne øges. Robotter og robotteknologi kan være en del af løsningen på disse udfordringer.

Sæt dit fingeraftryk på udviklingen

Konferencen Robotter til sundhedssektoren er en idéskabende dag med fokus på robotter til servicefunktioner på hospitalerne, fx logistik, transport og rengøring. Deltagerne vil arbejde i tværfaglige workshops, som gennem en innovativ, kreativ proces afdækker behov og muligheder for anvendelse af robot- og automatiseringsteknologier på området. Vi ser både på udviklingen af nye løsninger, som kan være til gavn for patienter og personale, og på identificering af ny forskning og kendte teknologier fra andre brancher, der med fordel kan sættes i spil i sundhedssektoren.

Deltagernes input og ideer samles i et fælles idékatalog, og særligt velegnede projektideer vil danne baggrund for ansøgninger til fx ABT-fonden (arbejdskraftbesparende teknologier), EU, Regionalfonden, Højteknologifonden og Forebyggelsesfonden.

Mød nye samarbejdspartnere

Dagen giver dig adgang til andre videnpersoner fra private og offentlige organisationer. Du får mulighed for match making mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og sundhedssektoren, idéscreening og feedback på dine projektideer samt direkte mulighed for at deltage i finansierede udviklingsprojekter med kort, mellemlangt og langt tidsperspektiv.

Konferencen afholdes tirsdag den 9. juni 2009 kl. 8.30 – 16.00 på Galleri Galschiøt, Banevænget 22, Næsby, 5270 Odense

Se program for konferencen

Konferencen er forbeholdt mellemledere og andet personale fra hospitalssektoren, fx fra sterilcentral, apotek, centralkøkken, vaskeri, serviceafdelingen, laboratorier og intern postomdeling. Personale fra ambulatorier, sengeafdelinger og operationsgang er også velkomne til at deltage. Desuden deltager virksomheder, brancheforeninger, interesseorganisationer og videninstitutioner.

Pris for deltagelse er 750 kr.

Et nyt vækstområde

Konferencen er led i en overordnet proces, der skal sikre kvalitets- og fremtidssikrede hospitaler og styrke Danmarks muligheder som førende nation inden for udvikling, produktion og eksport af robot- og automatiseringsteknologiske løsninger til sundhedssektoren. Målet er at skabe bedre service for patienter og pårørende, optimere udnyttelse af ressourcer, aflaste personalet til primær behandling og pleje og forebygge arbejdsskader og nedslidning.

Yderligere information

Kunne du tænke dig at deltage i konferencen, kontakt:
Christian Klit Johansen
Projektleder i RoboCluster
T +45 2058 5069
ckj@robocluster.dk


Oprettet: 28.05.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere