• Danish
  • English

Seneste nyheder

Forskning styrker danske virksomheder

05-02-2010
Danske virksomheder kan blive bedre til at udnytte EU-midler til forskningsprojekter. Derfor kæmper DICTAT, som er et nyt netværk for bedre adgang til EU-forskning, for at gøre opmærksom på EU’s potentiale – både overfor virksomheder og politikere. Og der er store gevinster at hente for danske robot- og automatiseringsvirksomheder.

Højteknologi er et af nøgleordene for fremtidens virksomheder i Danmark. Men med højteknologi følger forskning, og dermed behovet for finansielle midler. Derfor skal virksomhederne blive bedre til at udnytte de støttemidler, som EU tilbyder.

Og det er netop formålet med det nydannede netværk DICTAT, som fokuserer på innovation inden for danske it-interesser herunder sundheds-it, it-sikkerhed, intelligent energi og kommunikation.

Netværket blev dannet i januar 2010 og ønsker at forbedre danske virksomheders adgang til europæiske forskningsprogrammer. Netværket henvender sig til alle virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder inden for Informations- og Kommunikations Teknologi (IKT).

I EU er der også fokus på den teknologiske innovation, og der er derfor indtil 2013 afsat 70 milliarder kroner til IKT-området, som også danske virksomheder og universiteter kan søge til forskningsprojekter.

En innovativ platform

Inropa A/S, der er medlem af RoboClusters leverandørnetværk SupplyNet, er en af de danske virksomheder, som allerede har vendt blikket mod EU. Virksomheden udvikler og sælger software til programmering af industrielle robotter, samt vision systemer og 3D-scanningsudstyr.

- For os betød det seneste projekt, at vi fik skabt en bredere og mere solid platform at stå på, som vi ikke kunne have skabt uden EU’s innovationsmidler, fortæller Henrik John Andersen fra Inropa A/S.

Forskningsprojektet modnede virksomhedens produkt, så det i dag står stærkere på markedet. Desuden kom Inropa gennem projektet i kontakt med udenlandske partnere, som havde kompetencer, de ikke selv havde.

Inropa A/S er et eksempel på, hvordan en virksomhed har forbedret sin konkurrenceevne ved at tænke langsigtet og med støtte fra EU’s innovationsmidler. Det vil DICTAT gerne gøre virksomhederne opmærksom på. For Inropa A/S er desværre i højere grad undtagelsen end reglen.

- Vi er ikke gode nok til at udnytte EU’s støttemidler. Og det er ærgerligt, fordi vi går glip af rigtig mange forskningsmidler på den konto, fortæller Niels Jul Jacobsen, der er RoboClusters repræsentant i netværkets styregruppe.

- Vi oplever, at der er en tendens til, at virksomhederne kommer til at tænke for meget på, hvad der på kort sigt giver et afkast. Og det er i forskningsperspektiv ikke hensigtsmæssigt, da meget forskning har en meget længere tidshorisont, forklarer han.

Det er desuden ofte de små og mellemstore virksomheder, der kan byde ind med innovative løsninger, mens det samtidig er de virksomheder, som har færrest penge afsat til forskning. Og det er for Niels Jul Jacobsen endnu en grund til, at lade blikket glide mod EU og de muligheder, der her ligger for finansiering.

DICTAT’s to fronter

Derfor arbejder DICTAT på to fronter. På den ene side arbejder de for at gøre virksomhederne opmærksom på mulighederne i EU-regi. På den anden side forsøger DICTAT at påvirke danske politikere til at skabe bedre muligheder for at virksomhederne kan udnytte EU’s potentiale.

- I forhold til politikerne vil det være godt at kigge på fordelingen af de midler, vi lægger i EU, mener Niels Jul Jacobsen.

For, hvor mange midler danske virksomheder kan søge hos EU til forskning, afhænger proportionelt af, hvor mange Danmark selv bidrager med. Derfor kæmper DICTAT for at få danske politikere til at investere mere i EU’s forskningsprojekter og dermed øge den andel, danske virksomheder kan søge.

Over for virksomhederne er det DICTAT’s mål at gøre op med nogle af de fordomme, virksomhederne har, når det drejer sig om EU, så flere virksomheder kaster sig ud i EU-støttede forskningsprojekter.

Vi har en fordel

På DICTAT’s seneste konference i marts i år fokuserede formanden for DICTAT’s styregruppe Karsten Vandrup på, hvilke fordele danske virksomheder har, når det gælder forskning og innovation.

Her kom han ind på, at den flade ledelsesstruktur, vi har i danske virksomheder, er med til at skabe et godt miljø for netop den udvikling og nytænkning, vi skal leve af i fremtiden. Den flade ledelsesstruktur gør nemlig, at medarbejderne tør at tænke selv, og at de ikke er bange for at byde ind med nye ideer.

- Et sådan miljø er meget fordrende for den udvikling, vi forsøger at skabe. Og det giver os et forspring over for lande, som vi ikke kan konkurrere med på eksempelvis lave lønninger, siger Niels Jul Jacobsen.

Han mener lige som Karsten Vandrup, at vi skal udnytte det forspring den uformelle struktur giver os.

- Det er netop her, virksomhederne kan bruge DICTAT som netværk og forlænget arm ned i EU. De har et potentiale, vi kan udnytte med EU-midler, siger han.

Yderligere information

Niels Jul Jacobsen
Projektchef i RoboCluster
M +45 6011 4366
njj@robocluster.dk


Oprettet: 23.04.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere