• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robotter og automation skal redde dansk fremstillingsindustri

28-09-2010
Ved den netop overståede messe Automatik 2010 i Brøndby Hallen afholdt innovationsnetværket RoboCluster og DIRA en velbesøgt konference, der tog temperaturen på fremtidens danske fremstillingsindustri.

En række kompetente bud på hvordan fremstillingsindustrien fastholdes i DK blev drøftet

Fremstillingsindustrien er vital for dansk velfærd og økonomien. Derfor er det vigtigt, fortsat at kunne beholde fremstillingsindustri på dansk jord. Ellers mister Danmark ikke bare arbejdspladser men også konkurrenceevne og i værste fald udviklingskompetencer. Sådan lød et af de overordnede budskaber ved RoboClusters og DIRAs konference "Ingen produktion uden robotter" ved Automatik 2010.

Konferencen blev åbnet af formanden for Dansk Robot Forening - DIRA, Leif Dalum, der lagde stor vægt på, at der i fremtiden vil være store krav til dansk fremstillingsindustri. Ikke mindst på områder som kvalitet og leveringstider, som er nogle af de parametre, hvor dansk fremstillingsindustri kan konkurrere med lavtlønslande fra eksempelvis Østen.

Leif Dalum understøttede blandt andet sit synspunkt ved at drage paralleller til vinderen af dette års Automatiseringspris - VOLA A/S, som har indført automations- og robotteknologi i sådan et omfang, at det under den finansielle krise har været muligt for dem at skrue på virksomhedens produktionsapparat. Og trods krise stadig været i stand til at tjene penge.

En brændende platform

Chefkonsulent Henrik Valentin fra DI ITEK som stod bag dagens første indlæg, slog kort og kontant fast, at dansk velfærd og økonomi står på en brændende platform.

- Vi har i perioden 2000-2009 mistet 100.000 jobs, og vi har i de sidste 4 år oplevet negativ vækst i den danske produktivitet. Dette er særligt alvorligt, når man tager i betragtning, at dansk fremstillingsindustri står for ikke mindre end 45 procent af den samlede danske eksport. Lægger man hertil transportbranchen, der for en stor dels vedkommende lever af transport forbundet med fremstillingsindustrien, så kan tallet komme helt op og runde 60 procent. Derfor er det meget nødvendigt, at vi har industri i Danmark, lød det fra Henrik Valentin.

Ifølge Henrik Valentin skal Danmark leve af det innovative. Heri ligger der dog et kompleks. For al statistik viser, at når vi outsourcer fremstillingsindustriens kerneopgaver, så følger udviklings- og innovationsarbejdet trop gennemsnitligt 10 år efter. Der er dermed ikke udelukkende produktionsjob men også ingeniøropgaver, som outsources i forbindelse med flytningen af produktion til lavtlønslande. Og det er ifølge Henrik Valentin, disse opgaver vi skal leve af i fremtiden. Til eksempel er det teknologisk udvikling og IT, som der de sidste små fem år, har trukket dansk produktivitet op.

Det handler derfor om at skabe, øge og styrke de danske produktionsvirksomheders effektivitet og evne til at styre deres omkostninger, så vi kan konkurrere på effektivitet. Både rent driftsøkonomisk, men også i forbindelse med virksomhedernes overordnede organisations- og leveranceeffektivitet. Henrik Valentin gav dette bud på, hvordan det kan gøres.

- Danmarks værditilvækst har i de seneste år været drevet af vores ingeniørkunst, vores forretningskultur og tillige vores måde at drive virksomhed på. Vi har en generel åbenhed for globalisering, samtidig med at vi er en anelse foran vores konkurrenter, når det handler om samarbejde i forbindelse med udvikling af ny teknologi. Vi samarbejder tværorganisatorisk, hvorfor både ingeniører og produktionsmedarbejdere er med at drive udviklingen. Og det er disse konkurrencefordele, som vi bør sætte særligt fokus på at udvikle og styrke, når vi skal drive innovation og udvikling i fremtiden. Vi skal ikke kun tænke i udelukkende automation, innovation m.m. Vi skal tænke bredt og skabe samarbejde mellem de forskellige discipliner, samtidig med at vi afsøger nye muligheder inden for bl.a. klima, energi, sundhed og miljø, sluttede Henrik Valentin af.

Vi skal fastholde meningsfyldt produktion

Konferencens andet indlæg kom fra professor John Johansen fra Center for Industriel Produktion ved Aalborg Universitet, som tror på der også om 50 år er produktion på dansk jord. Spørgsmålet er blot hvilken?

- Meget produktion er stadig forankret i dets nærområde grundet eksempelvis transport- eller miljømæssige årsager, og fordi nogle produktionsvarer skal forbruges i umiddelbar nærhed af, hvor de produceres. Problemet med disse produktionsområder er, at de sjældent bidrager med særlig meget innovation. Står vi kun tilbage med det, har vi tabt. Til gengæld skal vi heller ikke fastholde produktion, som ikke konkurrencemæssigt kan lade sig gøre. Vi skal tværtimod producere på skarpe internationale konkurrencevilkår, og vi skal bibeholde meningsfyldt produktion, lød en af John Johansens pointer.

Skala kan distancere os fra konkurrenterne

Kurt Bo Genefke fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi leverede konferencens tredje indlæg. Han lagde her vægt på, at danske produktionsvirksomheder kan distancere sig fra omverdenens konkurrenter ved at have en indgående forståelse for, hvordan og med hvilke løsninger vi automatiserer vores produktionsapparat. Han gennemgik i den forbindelse Genefke-skalaen, hvorpå virksomheders automationsløsninger kan måles på en skala fra kategori 1-5 i forhold til bl.a. kompleksitet. Hvor kategori 1 og 2 handler om enten simple eller tilpassede standardløsninger, så handler kategori 3 og 4 om henholdsvis specialløsninger, der kræver opbygning af ny viden og anvendt forskning, hvor meget komplekse løsninger nyudvikles. Kategori 5 handler om ny forskning, hvor ingen løsninger på forhånd er kendt.

Ifølge Kurt Bo Genefke skal integrationen af ny automationsteknologi løfte sig til minimum en kategori 2,5 løsning for at danske produktionsvirksomheder i fremtiden kan konkurrere med lavtlønslandene.

Tre succeseksempler på automatisering

Der var også tre cases på konferenceprogrammet.

Første case var Scan Press, der har implementeret en løsning, der skal understøtte virksomhedens produktion af oliekølere til lastbiler. Anden case var Kopenhagen Fur, Danmarks største pelshus, der hvert år har mere en 20 millioner skind igennem fabrikken, der indebærer mange tunge løft for virksomhedens medarbejdere. Men det problem er nu løst ved hjælp af en avanceret robotløsning.

Konferencens sidste case var armaturproducenten VOLA, vinder af Automatiseringsprisen 2010.

VOLA har implementeret en løsning, der i sin grundform har nedbragt virksomhedens produktionstid til 28 minutter mod tidligere 42 dage. Konferencen Ingen robotter uden produktion blev afrundet med en paneldebat, hvor spørgsmålet om den danske parathed til fleksibel produktion blev vendt af konferencedeltagerne. Herunder også spørgsmålet om, hvorvidt John Johansens indføring i tankerne om den højkompetente virksomhed er en del af fremtiden. Her var svarene fra flere af konferencedeltagerne, at der måske kunne være et behov for at nedsætte et forum, hvis rolle skulle være formidling af ny teknologi, viden og tendenser til de danske aftagervirksomheder.

Læs meget mere om de enkelte konferenceindlæg og cases på dira.dk

Kontaktperson
Leif DalumLeif Dalum

Bestyrelsesformand

Dansk Robot Forening - DIRA

LOADEMAIL[ld]DOMAIN[proinvent.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere