• Danish
  • English

Seneste nyheder

Rørpost og robotter styrker logistikken på fremtidens hospitaler

20-04-2010
I april afholdt MedicNet konference på Kolding Sygehus om ”Transportsystemer på fremtidens hospitaler”. Her blev det nyeste inden for AGV-robotter (automated guided vehicle) og gamle kendinge som rørpost bragt i spil, som løsninger på logistiske udfordringer på fremtidens hospitaler

Konferencen om transport på fremtidens hospitaler, der blev afholdt i samarbejde med partnerne i innovationsnetværket RoboCluster og RoboCluster klyngeinitiativ, bød på indlæg om alt lige fra avancerede rørpostsystemer til at transportere blodprøver i til smarte interaktive patientinfotavler på akutafdelinger. Alt sammen forslag til intelligente logistiske systemer, der kan spare tid, penge og give mere kvalitet for patienter på fremtidens hospitaler.

Blandt deltagerne var både læger, logistik- og indkøbschefer fra hospitaler, konsulenter fra rådgivningsfirmaer, forskere og robotleverandører m.fl.

Læs mere om konferencens formål, baggrund og samlede program

Simple men sikre i drift

En af dagens oplægsholdere, logistikkoordinator ved Odense Universitetshospital Christian Maegaard, havde mange forskellige bud på, hvad man skal tage højde for, når man tænker intelligente systemer og robotter ind på det nye universitetshospital i Odense.

-Jeg vil gerne indføre ny teknologi men driftssikkerhed er altafgørende. Så hvis en mere simpel robot giver bedre driftssikkerhed, vælger jeg den. Fremover skal industrien ikke bare levere en løsning med software men også kunne demonstrere, at teknologien virker, fortalte Christian Maegaard.

Ifølge Christian Maegaard er markedet i dag præget af halve løsninger og manglende behovsindsigt og fremsyn.

-Det koster enorme ressourcer i den offentlige sektor at lave fejl, så det er et krav, at både vi og udstyrsfabrikanter har en bred behovsindsigt.

Fra logistikkoordinatoren på Odense Universitetshospital blev rådet derfor at købe simple frem for superavancerede robotter, hvis de har en højere driftssikkerhed.

- At udstyret virker er vigtigt på et hospital. Automatiseringen skal også være overskuelig og til at forstå og nyt udstyr bør kombineres med gammelt. Det er fint at have koblingsmuligheder til AGV'er men vi skal ikke udskifte alle vores gamle vogne for at kunne tage AGV'er i brug. På Odense Universitetshospital anvender vi også stadig et 40 år gammelt rørpostsystem til transport af blodprøver og vi arbejder på at opgradere det eksisterende system, så transporttiden bliver sat ned med 70 procent, lød det fra Christian Maegaard.

Rentabel rørpost og praktiske patienttavler

Ivan Brandslund, laboratoriechef og overlæge på Vejle Sygehus, som har arbejdet med sygehusteknologi i over 20 år, fremviste på konferencen et særligt rørpostsystem til blodprøvetransporter. Et system udviklet af firmaet FagTek Vacuum Systems, som Kolding Sygehus tester lige nu. Laboranten skal bare putte prøven i en maskine, hvorefter prøven skydes af sted gennem et rør med overtryk. Den er fremme i løbet af et halvt minuts tid, og foreløbige undersøgelser viser, at blodprøver ikke tager skade af denne type transport.

Interaktive patienttavler

Ledende overlæge på Kolding Sygehus akutafdeling, Christian B. Mogensen fortalte om akutafdelingens indførelse af interaktive patientinfotavler som et vigtigt led i at styrke logistikken på afdelingen.

-De interaktive tavler indeholder info over alle handlinger fra start til slut, når ny patient modtages (køn, navn cpr.nr., ankomsttidspunkt og varighed af indlæggelse m.m.) Tavlerne udfyldes via almindelige pc'ere og data kan flyttes frem og tilbage mellem tavlerne via drag and drop-teknik med fingrene. Tavlerne bruges som fast redskab af alle faggrupper i afdelingen lige fra portør til overlæge og har faciliteret kommunikation mellem personalet betydeligt og forkortet gennemsnitstiden for indlæggelse, forklarede Christian B. Mogensen som afsluttede sit oplæg med en hurtig fremvisning af tavlerne inde på selve akutafdelingen.

Ved en ældre mand der skal have mavekikkertundersøgelse vil der typisk være 46 handlinger foretaget af diverse personale fra modtag til undersøgelse og lapning af hul i maven. Så det er vigtigt med et overskueligt og effektivt kommunikationssystem.

Vaskerobot kan sikre rene senge

Leif Thomsen fra robotvirksomheden RoboTool talte også ved konferencen. Han brugte sit oplæg på konferencen til at komme med konkrete ideer til hvad mere traditionel robotteknologi har at byde på inden for sundhedsområdet. Ud over transport af materialer fra a til b via AGV-robotter., som bl.a. virksomheden Swisslog står for, og ud over håndteringsrobotter som RoboTool selv leverer, blev ideen om en sengevaskerobot med højtryksspuler luftet. Med robotteknologi vil man langt mere præcist kunne kontrollere om senge eller redskaber i sterilcentraler er rene nok. RoboTool er netop selv for nylig indgået i et projekt om at udvikle en fuldautomatisk sterilcentral.

Konferencen bød yderligere på et indlæg ved professor Uffe Kock Wiil fra Syddansk Universitet om transportrobotten Roberta, der er blevet testet på Svendborg Sygehus til transport af blodprøver, og et indlæg om hensynsfulde robotter ved professor Thomas Bak fra Aalborg Universitet. På Aalborg Universitet har de lavet forsøg med en robot med to hjul, der kan køre efter fast rute og køre udenom dynamiske forhindringer.

Yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder i RoboCluster
M +45 2058 5069
ckj@robocluster.dk


Overlæge Christian B. Mogensen viser de interaktive patientinfotavler frem


I pausen var der mulighed for at prøve en Personal transporter fra firmaet Segway


Laborant sender blodprøve af sted med det avancerede rørpostsystem, Kolding Sygehus tester på deres akutafdeling

 

Oprettet: 20.04.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere