• Danish
  • English

Seneste nyheder

Teknologisk Institut åbner nyt robotcenter

15-10-2010
Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi holder den 9. november åbningsreception i sin nye bygning, der i to plan tredobler centrets areal til 1.100 kvadratmeter med stort åbent robotlaboratorium, værksteder, kontorer og meget andet.

20101015_ti_aabningCentrets speciale er at skabe robotløsninger og viden om deres anvendelse til fremstillingsindustri, fødevarer, byggeri, landbrug, gartneri, skovbrug og havebrug samt sundheds- og socialsektoren.

Center for Robotteknologi tager ansvaret for processen fra kortlægning af et problem til løsningen og implementeringen af den nødvendige robotteknologi.

Centrets to primære fokus er:

• At udvikle ideer, opbygge og demonstrere løsninger, teste, måle og dokumentere effekt og at udvikle nye virksomheder og brugbare produkter.
• At udbrede ny robotviden til industrivirksomheder, forskningsinstitutter og andre samarbejdspartnere.

Konsulentbistand, laboratorieundersøgelser, overførsel af viden på konferencer, workshops, kurser og i netværk er nogle af Teknologisk Instituts Center for Robotteknologis metoder til vidensdeling.

Center for Robotteknologi hører hjemme i Odense, som er Silicon Valley for robotteknologi i Danmark.

Centret åbnede som selvstændig enhed med otte ansatte den 1. januar 2008. Ved udgangen 2008 var der 13 ansatte og ved udgangen af 2009 21 ansatte. I dag har centret omkring 40 ansatte.

Center for Robotteknologi deltager i øjeblikket i omkring 70 robotteknologiprojekter, der strækker sig fra rene forskningsprojekter til udvikling af prototyper af nye komponenter og systemer inden for følgende hovedområder: Fremstillings- & Fødevareindustrien, Sundhed & Velfærd, Land-, Skov- og Havebrug samt Gartneri & Fiskeri, Energi & Klima, Arkitektur, Design & Intelligent Byggeri og Leg, Læring & Oplevelsesindustri.

Centret samarbejder primært med små og mellemstore virksomheder, som beskæftiger mellem 15 og 200 personer. Center for Robotteknologi har 120 industrielle partnere og 10 partneruniversiteter.

Hvis du vil vide mere: www.teknologisk.dk/robot

Alle interesserede er velkommen til at deltage i åbningen af det nye center den 9. november og skal blot senest den 2. november melde sig til hos eventmedarbejder Anne Ølgaard på tlf.72 20 28 17 eller anlj@teknologisk.dk

Kontaktperson
Claus RisagerClaus Risager

Centerchef

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi

LOADEMAIL[cr]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere