• Danish
  • English

Seneste nyheder

Welfare Tech Region fløjter til kick-off på velfærdsteknologisk vækst

28-05-2010
Over 100 partnere og interessenter fra erhvervsliv, uddannelsesinstituioner, kommuner, hospitaler og andre offentlige instituioner mødte frem til kick-off på en landets hidtil største satsninger inden for velfærdsteknologi. 77 millioner kroner er i de kommende tre år sat i spil i Region Syddanmak til at fremme erhvervslivets muligheder for vækst og nye forretningsområder inden for velfærdsteknologier til social- og sundhedsvæsenet.

Af Mette Thiel, Welfare Tech Region

- Det er et mærkeligt navn – Welfare Tech Region, sagde regionsrådsformand Carl Holst, da han åbnede kick-off-konferencen.

- For nogen lyder velfærd og teknologi som noget, der er modsatrettet. Men vi tror på der er en forbindelse, og at de to begreber er hinandens forudsætning. At det er teknologien, der skal skabe den pleje-omsorg og de varme hænder, som vi ved, vi kommer til at stå over for at mangle i fremtiden. Men vi har også en anden tilgang til det. Nemlig at skabe forretningsmuligheder. At lave et spin off i forhold til at skabe et industrieventyr, hvor vi producerer de teknologiske velfærdsservices, og skaber nye arbejdspladser.

Ambitionsniveauet er højt. Målet for Welfare Tech Region er inden for en tre-årig periode at skabe 100 nye velfærdsteknologiske udviklingsprojekter, 500 nye arbejdspladser og 50 nye virksomheder. Initiativet er del af en større velfærdsteknologiske satsning i Region Syddanmark. Ud af et samlet budet på 77 millioner kroner, har regionen bevilliget 52 millioner til Welfare Tech Region, særligt med henblik på erhvervsudvikling.

- Det er visionært! Og der ikke ret mange andre steder, hvor man har taget den vinkel. Alle er enige om, at der er en kæmpe brændende platform og store problemer, der skal løses. Der mangler arbejdskraft og kravet til kvalitet og ydelser stiger. Men at det skal bruges til at skabe erhvervsliv, så vi får nogle virksomheder, arbejdspladser og eksportindtægter, det er unikt, sagde Lars Koldind, der er formand for Welfare Tech Regions bestyrelse.

- Vi har behovet, vi har myndighderne og politikerne, som har besluttet sig for, at det her behov skal dækkes og bruges til noget. Vi har virksomhederne og erhvervslivet. Mange af jer sidder her i dag, og vi skal have flere med. Vi har uddannelsesinsitutonerne, og vi har forskningen. Vi har alt det der skal til for at udvikle nogle nye nicher og styrkepositioner i Danmark. Det gør, at jeg tror at Welfare Tech Region har en fantastisk chancne”, fortsatte han, med håbet om, at deltagerne fremover vil se tilbage på kick-off’en den 11. maj 2010 som en mærkedag, fortsatte Lars Kolind

Kick-off-konferencen markerede officielt starten på Welfare Tech Region. En stiftende generalforsamling i janaur 2010 konstitutierede Welfare Tech Region som en selvstændig juridisk forening, og der blev udpeget en bestyrrelse, som afspejler foreningens hovedinteressenter: erhvervslivet, uddannelsesinstituionerne og offentlige instituoner, herunder sygehuse og kommuner. Siden har WTR-enheden og bestyrelsen arbejdet på den fremadrettede startegi, og igangsat de første 8 udvikilngsprojekter, bl.a. udviklingen af en automatiseret sterilcental, der har RoboCluster som projektleder.

Kick-off’en samlede for første gang alle partner og deltagere i initiativet, og præsenterede de muligheder Welfare Tech Region kan tilbyde erhvervsliv, kommuner, hospitaler og uddannelsesinstitutioner i form af projekudvikling, fundraisinig og netværk. Dagen blev afsluttet med en paneldebat mellem dagens oplægsholdere og konferencedeltagerne og bød på spændende diskussioner om udbudsregler, ophavsrettigheder, internationalisering og de tværkulturelle udfordringer samarbejdet i det privat-offentlige samarbejd e kan medføre.

Yderligere information

Morten Bierbaum
Souschef i Welfare Tech Region
T +45 293 35432
mbi@wtr.dk


Bestyrelsesformand Lars Kolind

 

Oprettet: 28.05.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere