• Danish
  • English

Seneste nyheder

Designerrobotter er (måske) fremtiden

30-09-2011
Design er fremtidens løftestang for en større og mere udvidet brug og implementering af avanceret robotteknologi. I hvert fald hvis det står til designerne.

Udviklingen og brugen af robotter og robotteknologi står i disse år ved en skillevej, hvor teknologierne i større og større grad bevæger sig ud i samfundet og tættere på den almene borger og uerfarne bruger. Men hvordan sørger vi for, at den tætte forbindelse mellem menneske og teknologi ikke fører til en øget teknologiforskrækkelse eller afvisning af teknologierne? Og hvordan kan vi tænke brugen af robotteknologi på en helt ny måde, så vi hele tiden holder udviklingen af teknologierne i gang? Et svar kunne være, at vi lader designere og formgivere sidde med ved ingeniørernes udviklingsbord helt fra starten.

20110930_dskdarrangementDesignskolen Kolding afholdt den 14. september 2011 konferencen "Robots that care", som netop tog pulsen på effekterne af at lade design være et højt prioriteret fokusområde, når fremtidens robotteknologier skal på tegnebrættet og videre ud i samfundet.

Thomas Markussen, der er lektor ved Designskolen Kolding, og som indledte konferencens indlægsrække, startede med at give en introduktion til, at robotter og mennesker i dag er tættere på hinanden end nogensinde før. Hvor robotter og mennesker tidligere arbejdede og fungerede adskilt fra hinanden, så er robotterne i dag en del af vores almindelige hverdag og vil i fremtiden befinde alle steder, hvor mennesker er.

Han pointerede derfor, at designerens rolle i udviklingen af robotter og robotteknologi bliver at udforske nye former for brug af robotter samt at udfordre den eksisterende kulturelle opfattelse af, hvad en robot eksempelvis er og kan bruges til. Designerens rolle i udviklingen bliver dermed i tæt samarbejde med ingeniøren at bringe en bruger- og erfaringsorienteret tilgang til udvikling af robotter i på banen. Udgangspunktet vil i samspil med de teknologiske muligheder være at udvikle robotter ud fra brugernes følelser og behov, og derved skabe en øget anvendelse af og lettere tilgang robotteknologi for alle.

Carnivorous Domesticated Entertainment Robots

Den engelske forsker James Auger, der arbejder i grænselandet mellem teknologi og kunst, fulgte op på Thomas Markussens indlæg.

Auger præsenterede blandt andet en række prototyper, som han kalder "Carnivorous Domestic Entertainment Robots". Det er autonome robotter, der "lever" af insekter og mus, som robotterne omdanner til elektricitet. Fx "Fly Paper Robotic Clock", "Mousetrap Coffee Table Robot" og "UV Fly Killer Robot". Auger mener, at hans robotter tilbyder samme form for underholdning, som når folk ser Big Brother eller har et terrarium derhjemme. Man kan vælge at blive fascineret, frastødt eller en blanding af begge dele.

Han præsenterede også installationen "Happylife" til et privat hjem. Ny forskning viser at man kan aflæse menneskers sindstilstand ved at analysere termografiske billeder af deres ansigter. F.eks. flyder blodet i ansigtet anderledes når man lyver end når man taler sandt.

"Happylife" bruger denne teknologi til at aflæse sindsstemningen hos hvert enkelt medlem af en familie. I familiens hus hænger et Happylife-panel, der rummer et display for hvert familiemedlem. Displayet skifter farve efter sindsstemning, og systemet sammenholder aktuelle billeder med tidligere billeder, sådan at det gradvist bliver bedre til at afspejle selv meget små udsving hos beboerne. Skræmmende? Måske, men også et stykke robotteknologi der kan spille en ny og anderledes rolle i samvær og omsorg familiemedlemmerne imellem.

Artiklens sidste afsnit og billede er fra Designskolen Kolding

Kontaktperson
Mette Strømgaard DalbyMette Strømgaard Dalby

Udviklingschef

Designskolen Kolding

LOADEMAIL[msd]DOMAIN[dskd.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere