• Danish
  • English

Seneste nyheder

Klumme: Rationelt design af fremtidens autonome robotsystemer

29-06-2011
Månedens klumme er fra Ph.D og robotkonsulent på Teknologisk Institut, Lars Dalgaard, der netop har forsvaret sin afhandling om konstruktion af autonome robotsystemer og udfordringerne herved.

20110629_klummeAf: Lars Dalgaard, Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi

Robotter indtager det offentlige rum samt vore hjem, og robotstøvsugere og robotplæneklippere efterhånden er integrerede dele af vores liv. Robotguider på museer, robotter til handicaphjælp og robotter i demensterapien, der tidligere har været for besværlige - eller for dyre - at automatisere er ved at være lige så velkendte syn som robotter i industrielle segmenter.

Udviklingsudfordringerne i denne nye type af robotter er ret forskellige fra tidligere generationer. Mens udviklerne tidligere havde garanti for strukturerede og kendte omgivelser, repeterende arbejdsopgaver og sikkerhed ved fysisk afskærmning, bliver de nu konfronteret med krav om mere autonomi, ustrukturerede og endda ukendte omgivelser, komplekse arbejdsopgaver, fysisk menneske-robot-interaktion, og - ikke mindst - lav pris. Samtidig er sikkerhed, etisk og moralsk ansvarlighed, stabilitet og robusthed blevet et krav, der skal garanteres, før et nyt produkt kan komme på markedet.

For at håndtere de nye udfordringer kan vi ikke længere udvikle robotter kun ved hjælp af de traditionelle teknikorienterede metoder, da de robotter ikke kan håndtere den stærke kobling mellem robotterne, deres arbejdsopgaver og deres omgivelser, som tilsammen udgør en helhed; et system. Vi har derfor behov for at give robotudviklerne nye værktøjer, der sætter dem i stand til at håndtere disse udfordringer. Undertegnede har derfor gennem PhD-afhandlingen ´Rationelt design af fremtidens autonome robotsystemer´ forsøgt at bidrage med struktur, metoder og værktøjer, der gør det muligt rationelt at designe autonome robotsystemer fra en indledende problemstilling til en løsning - en såkaldt rationel systemorienteret designmetodologi for autonome robotsystemer.

For at kunne udarbejde en sådan har det været nødvendigt først at forstå problemet i sin helhed - både i forhold til, hvilke problemstillinger vi står over for i robotverdenen, og i forhold til, hvad en autonom robot er. Derfor identificerer jeg i afhandlingen blandt andet fem kerneudfordringer, robotverdenen står over for. Der præsenteres dermed en måde at repræsentere en autonom robot på, der gør det muligt at håndtere udfordringerne i en designsituation. Derudover gives der indblik i metoder og værktøjer, der skal hjælpe robotudvikleren med at håndtere designforløbet, så de valg, der træffes, er så rationelle som muligt. Afhandlingen giver som sådan ikke svar på, hvordan alle aspekter af designprocessen skal forløbe, men tager de første skridt mod at gøre den mere gnidningsfri. Et par skridt, som på sigt forhåbentlig vil resultere i mere sikre og robuste robotsystemer.

Kontaktperson
Lars DalgaardLars Dalgaard

Robotkonsulent, Ph.D Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi

T +45 7220 3983

LOADEMAIL[ldd]DOMAIN[dti.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere