• Danish
 • English

Ansøgningsskema

RoboCluster har åbnet op for ansøgninger til nye samarbejdsprojekter, idéer og aktiviteter, som i 2020 skal være med til at styrke innovation og vækstpotentialet i danske virksomheder Læs mere om ansøgningen, områderne og mulighederne for et fremtidigt samarbejdsprojekt her.

Ved indsendelse af ansøgning til et projekt skal følgende skabelon udfyldes: Hent skabelon til ansøgning her.

Ansøgningen skal beskrive enten ET aktivitetsprojekt eller ET samarbejdsprojekt. Der må gerne sendes flere ansøgninger ind fra samme organisation.

Formålet med aktiviteten/samarbejdsprojektet skal være styrke innovation og vækstpotentiale i danske robotvirksomheder gennem samarbejde og videnudveksling mellem videninstitutioner og virksomheder.

Ansøgningsfrist er d. 31. august 2019 kl. 20.00. Ansøgningen sendes på mail til sekretariatet på mail: [email protected] 

Der kan søges indenfor RoboClusters fire teknologiske fokusområder:

 • Automation & Styring
 • Droner
 • Kollaborative Robotter
 • Mobile Robotter

Samt to tværgående temaer:

 • Simulering
 • Sikkerhed

Herudover kan der evt. også søges inden for et andet tema der understøtter et eller flere at de fire teknologiske fokusområder.

RoboCluster forventer at igangsætte minimum et projekt indenfor hvert af disse seks områder.

Aktivitetsprojekterne skal lægge vægt på en eller flere af nedenstående aktivitetstyper:

 • Idé- eller konceptudvikling
 • Tematiske virksomhedsforløb
 • Proof-of-concept
 • Behovs- og potentialeafdækning samt forventningsafstemning og tillidsskabelse mellem partnere forud for et projekt

Krav: Der kan ansøges om max 110.000 kr. – min. 2 virksomheder og min. 1 videninstitution fra RoboClusters partnerkreds skal deltage.

Samarbejdsprojekterne skal være:

 • Gennemførsel af FoU-aktiviteter (anvendt forskning, udvikling og demonstration)
 • Prototypeudvikling
 • Feasibility study

Krav: Der kan ansøges om max 350.000, dog max 300.000 for hvert af temaområderne Sikkerhed og Simulering. – min. 2 virksomheder og min. 2 vidensinstitutioner fra RoboClusters partnerkreds skal deltage.

For at komme i betragtning skal ovenstående samt kravene til samarbejdsprojekterne overholdes.

Partnere og videninstitutioner i RoboCluster: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Designskolen KoldingFORCE Technology, Erhvervshus Fyn (med UAS Denmark og Odense Robotics) Syddansk Universitet, samt Teknologisk Institut.

Spørgsmål
Kontakt sekretariatet for RoboCluster på [email protected] eller Netværksleder Christina E. Wanscher, [email protected] / 93 50 75 00

Bemærk
Ansøgningen videreformidles til både RoboClusters styregruppe og Advisory Board. Advisory Board har inden modtagelse af ansøgning underskrevet en NDA med RoboClusters sekretariat.

Hvis ansøgningen godkendes, skal der udfyldes en detaljeret handleplan og budget på baggrund af ansøgningen (1 side) som skal være sekretariatet i hænde november 2019.

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

RoboCluster

M. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Forskerparken 10
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 9350 7500
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere