Alvidende fortæller på engelsk: En grundig forklaring

Hvad er en alvidende fortæller?

En alvidende fortæller er en fortællerstemme i litteratur, film, journalistik og andre kunstformer, der har fuld viden om historiens begivenheder, karakterernes tanker og følelser samt den overordnede fortælling. Den alvidende fortæller er i stand til at observere og beskrive handlingen og karaktererne på en objektiv måde, og har derfor en unik position som en slags “gudelignende” fortæller.

Definition af en alvidende fortæller

En alvidende fortæller kan defineres som en fortællerstemme, der har fuld viden om historiens begivenheder, karakterernes tanker og følelser samt den overordnede fortælling. Den alvidende fortæller har en objektiv position og kan observere og beskrive handlingen og karaktererne på en neutral måde.

Karakteristika ved en alvidende fortæller

Der er flere karakteristika, der kendetegner en alvidende fortæller:

 • Den alvidende fortæller har fuld viden om historiens begivenheder, karakterernes tanker og følelser.
 • Den alvidende fortæller kan observere og beskrive handlingen og karaktererne på en objektiv måde.
 • Den alvidende fortæller har en overordnet position og kan træde ind og ud af karakterernes sind.
 • Den alvidende fortæller kan give læseren eller seeren indsigt i historiens sammenhæng og betydning.

Hvordan fungerer en alvidende fortæller?

En alvidende fortæller fungerer ved at træde ind i historien og observere begivenhederne og karaktererne. Den alvidende fortæller kan beskrive handlingen og karakterernes tanker og følelser på en objektiv måde, da den ikke er bundet af en bestemt karakter eller perspektiv. Dette giver læseren eller seeren en overordnet indsigt i historien og dens betydning.

Den alvidende fortællers perspektiv

Den alvidende fortæller har et overordnet perspektiv, der tillader den at se og forstå hele historien. Den kan træde ind og ud af karakterernes sind og give læseren eller seeren en dybere forståelse af karakterernes handlinger og motivationer. Den alvidende fortæller kan også kommentere eller reflektere over begivenhederne og give læseren eller seeren en overordnet betragtning af historiens temaer og budskaber.

Fortællingens objektivitet

En af de vigtigste karakteristika ved en alvidende fortæller er dens objektivitet. Den alvidende fortæller er ikke partisk eller påvirket af karakterernes synspunkter eller følelser. Den kan beskrive handlingen og karaktererne på en neutral måde, hvilket giver læseren eller seeren mulighed for at danne deres egne vurderinger og tolkninger af historien.

Eksempler på alvidende fortællere i litteratur

Alvidende fortællere er blevet brugt i litteraturen gennem historien. Her er nogle eksempler på alvidende fortællere i forskellige genrer:

Alvidende fortæller i klassiske romaner

I klassiske romaner som “Pride and Prejudice” af Jane Austen og “Moby-Dick” af Herman Melville anvendes alvidende fortællere til at give læseren en overordnet indsigt i historien og karaktererne. Den alvidende fortæller kan beskrive karakterernes tanker og følelser, samtidig med at den træder ind og ud af forskellige karakterers perspektiver.

Alvidende fortæller i moderne litteratur

I moderne litteratur som “To Kill a Mockingbird” af Harper Lee og “One Hundred Years of Solitude” af Gabriel García Márquez kan man også finde eksempler på alvidende fortællere. Disse fortællere giver læseren en overordnet indsigt i historien og dens temaer, samtidig med at de træder ind i karakterernes sind og beskriver deres tanker og følelser.

Alvidende fortæller vs. jeg-fortæller

En alvidende fortæller adskiller sig fra en jeg-fortæller på flere måder. Her er nogle af forskellene mellem de to fortællerformer:

Forskelle mellem alvidende fortæller og jeg-fortæller

 • En alvidende fortæller har fuld viden om historiens begivenheder og karakterernes tanker og følelser, mens en jeg-fortæller kun kan fortælle ud fra sin egen oplevelse og perspektiv.
 • En alvidende fortæller har en objektiv position og kan beskrive handlingen og karaktererne på en neutral måde, mens en jeg-fortæller er bundet af sin egen subjektive oplevelse og kan være partisk eller upålidelig.
 • En alvidende fortæller kan træde ind og ud af forskellige karakterers sind, mens en jeg-fortæller kun kan fortælle ud fra sin egen oplevelse og perspektiv.

Fordele og ulemper ved alvidende fortæller

Der er både fordele og ulemper ved at bruge en alvidende fortæller i en fortælling:

 • Fordele:
  • Den alvidende fortæller kan give læseren eller seeren en overordnet indsigt i historien og dens betydning.
  • Den alvidende fortæller kan beskrive karakterernes tanker og følelser på en objektiv måde.
  • Den alvidende fortæller kan træde ind og ud af forskellige karakterers sind og give læseren eller seeren en dybere forståelse af karakterernes handlinger og motivationer.
 • Ulemper:
  • Den alvidende fortæller kan skabe en distance mellem læseren eller seeren og karaktererne, da den ikke er bundet af en bestemt karakter eller perspektiv.
  • Den alvidende fortæller kan fjerne noget af spændingen eller mysteriet, da den har fuld viden om historiens begivenheder.

Alvidende fortæller i film og tv-serier

Alvidende fortællere bliver også brugt i film og tv-serier til at give seeren en overordnet indsigt i historien og karaktererne. Her er nogle eksempler på alvidende fortællere i visuelle medier:

Brugen af alvidende fortæller i visuelle medier

I visuelle medier som film og tv-serier bruges alvidende fortællere til at guide seeren gennem historien og give dem en overordnet forståelse af begivenhederne. Den alvidende fortæller kan kommentere eller reflektere over handlingen og karaktererne og skabe en dybere forbindelse mellem seeren og historien.

Eksempler på alvidende fortællere i film og tv-serier

Nogle eksempler på alvidende fortællere i film og tv-serier inkluderer voice-overs, hvor en fortællerstemme kommenterer eller beskriver handlingen. Et kendt eksempel er filmen “The Shawshank Redemption”, hvor hovedpersonen Andy Dufresne fortæller sin historie gennem voice-over.

Alvidende fortæller i journalistik

Alvidende fortællere bliver også brugt i journalistik til at formidle historier og begivenheder på en objektiv måde. Her er nogle eksempler på alvidende fortællere i journalistik:

Alvidende fortællerens rolle i journalistik

I journalistik bruges alvidende fortællere til at rapportere om begivenheder og give læseren en objektiv beskrivelse af hvad der er sket. Den alvidende fortæller kan træde ind og ud af forskellige perspektiver og give læseren en bredere forståelse af begivenhederne.

Etiske overvejelser ved brugen af alvidende fortæller i journalistik

Der er etiske overvejelser ved brugen af alvidende fortællere i journalistik, da de kan påvirke læserens opfattelse af begivenhederne. Det er vigtigt for journalister at være objektive og nøjagtige i deres beskrivelser og undgå at give en forvrænget eller partisk fremstilling af virkeligheden.

Alvidende fortæller i andre kunstformer

Alvidende fortællere bliver også brugt i andre kunstformer som teater og musik. Her er nogle eksempler på alvidende fortællere i disse kunstformer:

Alvidende fortæller i teater

I teater kan alvidende fortællere bruges til at kommentere eller beskrive handlingen og karaktererne. De kan give publikum en overordnet indsigt i historien og dens temaer og bidrage til at skabe en dybere forståelse af stykket.

Alvidende fortæller i musik

I musik kan alvidende fortællere bruges til at formidle historier og budskaber gennem sangtekster. De kan beskrive handlingen og karakterernes tanker og følelser på en objektiv måde og skabe en forbindelse mellem lytteren og musikken.

Opsummering

En alvidende fortæller er en fortællerstemme, der har fuld viden om historiens begivenheder, karakterernes tanker og følelser samt den overordnede fortælling. Den alvidende fortæller fungerer ved at træde ind i historien og observere begivenhederne og karaktererne på en objektiv måde. Alvidende fortællere bruges i forskellige medier som litteratur, film, journalistik, teater og musik for at give læseren eller seeren en overordnet indsigt i historien og dens betydning. Der er både fordele og ulemper ved at bruge en alvidende fortæller, og det er vigtigt at være opmærksom på de etiske overvejelser ved brugen af denne fortællerform.

Vigtigheden af alvidende fortæller i forskellige medier

Alvidende fortællere spiller en vigtig rolle i forskellige medier ved at give læseren eller seeren en overordnet indsigt i historien og dens betydning. De kan beskrive handlingen og karaktererne på en objektiv måde og skabe en dybere forståelse af historiens temaer og budskaber.

Alvidende fortællerens betydning for fortællinger

Alvidende fortællere bidrager til fortællingernes dybde og kompleksitet ved at træde ind og ud af karakterernes sind og give læseren eller seeren en overordnet indsigt i historien. De kan skabe en forbindelse mellem fortællingens forskellige elementer og bidrage til at formidle historiens budskaber og temaer.

ejer Avatar

Liyana Parker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.