• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fuldautomatisk fiberlasersvejseanlæg - det første af sin art i Danmark

02-08-2010
EGATEC har netop leveret fiberlasersvejseanlæg til Micro Matics produktion af anstikkere til fadølsanlæg. Det leverede lasersvejseanlæg har en meget høj kapacitet, samtidig med at det producerer emner i bedste kvalitet.

Af EGATEC A/S

Fordelen ved fiberlasersvejsning er, at det er muligt at svejse emner med stor præcision og høj hastighed. Fiberlaseren har desuden en god driftsøkonomi, da den har et relativt lavt energiforbrug, ligesom den er let at indstille og omstille i forhold til de enkelte svejseemner. Endelig er de løbende vedligeholdelsesomkostninger også begrænsede.

Anlægget hos Micro Matic er det første af sin art i Danmark, hvor fiberlasersvejseren er indbygget i et fuldautomatisk produktionsanlæg. Anlægget erstatter de tidligere anvendte semiautomatiske TIG-svejseanlæg. Udover betydelig medarbejderbesparelse er der desuden udsigt til en væsentlig ressourcebesparelse, idet samtlige producerede emner automatisk tjekkes og sorteres, således at kun godkendte emner videresendes til yderligere forarbejdning.

Et færdigmonteret anstikkerrør består af et rør, en ventiltop samt en låseplade. Rørene indgår i de centrale dele af et fadølsanlæg og skal passe perfekt sammen med andre komponenter, hvilket stiller store krav til præcisionen i fremstillingsprocessen. Micro Matic havde i forvejen præciseret en række mål, som det færdige emne skulle opfylde. Tolerancerne måles i hundrededele millimeter, og anlægget skal kontrollere, at hvert eneste rør overholder målene. Rørlængden varierer mellem 120 og 800 mm, ligesom positionen af låsepladen kan variere. Rørene afleveres i paller på 600x800x800 mm.

Løsningen er blevet et fuldautomatisk anlæg, hvor anstikkerrør fødes ved hjælp af et specialudviklet kassettevognsystem, og låseplader og ventiltoppe dispenseres via cirkulærfødere. Montage af de enkelte dele på anstikkerrøret foregår automatisk in-line, inden rørene føres ind i det forseglede laserkabinet, hvor selve svejsningen foregår med 3 styk fiberlaserhoveder. Først svejses ventiltoppen fast, hvorefter låsepladen svejses på begge sider, samtidig. De tre svejsninger udføres således på mindre end to sekunder. Efterfølgende foretages laseropmåling af de færdigsvejste rør, inden en KUKA KR-16 robot føder rørene i en lækteststation, hvor alle emner bliver trykprøvet, og derfra videre til palletering i pallerammer.

Som følge af de mange forskellige rørlængder er der flere forskellige palleteringsmønstre, som indgår i recepten. Ikke-godkendte rør palleteres på en palle for sig. Omstilling af anlægget sker let og hurtigt, ligesom udskiftning af de fyldte paller gøres hurtigt og effektivt. Maskinen forsynes løbende med rør, ventiltoppe og låseplader uden produktionsstop.

Anlægget er leveret i tæt samarbejde med Dansk Styringsteknik, der har leveret den samlede PC- og PLC-styring samt robotprogrammering og programmering af brugerflade. Parterne har haft stor fokus på brugervenlighed, og brugerfladen er udformet i samarbejde med operatørerne. Den let overskuelige brugerflade gør det nemt for operatørerne at betjene anlægget. Samtidig er det muligt at overvåge alle delprocesser i det avancerede anlæg og lave udtræk af detaljeret data på de enkelte processer, således at man løbende kan trimme og optimere på anlægget.

Selve fiberlaserkilden er et Ytterbium Laser System fra IPG i Tyskland. Systemet leverer 1,5 kW, og lysstrålen løber beskyttet i de optiske fibre helt ud til bearbejdningen, hvilket gør systemet meget robust, og der er fuld kontrol over laserstrålen.

- Brug af fiberlaser til svejsning har været nogle år undervejs, men vi tror, at markedet nu er ved at være modent til at tage teknologien i brug. Leverancen til Micro Matic har givet EGATEC speciel viden omkring laserprocessen, og vi ser mange anvendelsesmuligheder. Vi er derfor klar til at gå i dialog med virksomheder, som ønsker at udnytte denne yderst effektive svejseteknologi, og vi har mulighed for at tilpasse løsningen til den enkelte virksomheds specifikke ønsker og behov, udtaler adm. direktør Peder Beiskjær fra EGATEC A/S.

FAKTA om EGATEC A/S

EGATEC arbejder med udvikling, konstruktion og fremstilling af specialmaskiner og robotsystemer til fødevareindustrien, medicoindustrien og til anden industribrug. Virksomhedens medarbejdere har stor erfaring med maskinkonstruktion og projektledelse, og står parat til at løse selv komplicerede automatiseringsopgaver. EGATEC løser også tekniske produktudviklingsopgaver i tæt samarbejde med kunden. Vores styrke er at kunne visualisere i de nyeste 3D CAD-systemer, kombineret med en praktisk anskuelse af opgaverne. Vi har egne montagefaciliteter til opbygning og afprøvning af løsninger, inden de implementeres i produktionen hos kunden.

Yderligere information

Kontakt EGATEC A/S
Peder Beiskjær
Adm. direktør
Hvidkærvej 3
5250 Odense SV
T +45 6315 2062
M +45 6161 1062

Læs mere om EGATEC A/S på www.egatec.dk


EGATEC's projektleder Peter Møller Rode overvåger anlægget via den betjeningsvenlige, grafiske brugerflade.


En KUKA KR-16 robot føder rørene i en lækteststation og derfra videre til palletering i pallerammer.


Et kig ind i laserkammeret under svejseprocessen.

Oprettet: 12.02.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere