• Danish
  • English

Seneste nyheder

Kapacitetsforbedring på 50 pct - med sidegevinst for økonomi og mennesker

26-01-2010
I TDCs distributionscenter i Odense har en robot overtaget palleteringen af de bredbåndsprodukter, der hver dag sendes ud til TDCs abonnenter. Det primære formål med automationen var at forbedre arbejdsmiljøet ved helt at fjerne tunge løft i forbindelse med palleteringen.

Af Kjærgaard A/S

Større gennemløb og mindre stress

I dag varetages alle løft - af både kasser og paller - af en robot, der udover at hæve kapaciteten med 50 pct. i forhold til den manuelle palletering, har medført en besparelse på en medarbejder. Som ekstra sidegevinst har robotcellen medvirket til en mærkbar reduktion af stressniveauet for de tilbageblevne medarbejdere i afdelingen. I dag kan en medarbejder sagtens følge med til at overvåge og servicere flere sideløbende processer, hvoraf palleteringen blot er den ene.

Overholder oppetid på mere end 98 pct.

Robotten indgår i en komplet celle med fire palleteringspladser, sikkerhedsudstyr og et pallemagasin, der forsyner cellen med tomme paller. Betjening af cellen foregår fra et touch-panel, der via styringen er integreret med et bestående conveyorsystem og tilhørende rullebaner. Robotten er en 4-akset palleteringsrobot til løft på max. 100 kg (Hyundai HR100P). Gribeværktøjet er et avanceret kombinationsværktøj til håndtering af både kasser og paller.

Et krav fra TDC var, at cellen skulle overholde en oppetid på 98 pct. De seneste målinger viser, at cellen præsterer en oppetid på hele 99,9 pct., beretter John Malling, der er Distributionschef hos TDC Supply Nordic.

— Ikke alene overholder cellen vores krav til oppetiden, men den har også fjernet de uønskede, tunge løft. Det i sig selv er en enorm forbedring af arbejdsmiljøet. Den har øget gennemløbet med 50 pct. og har reduceret bemandingen med en medarbejder. I lange perioder kan robotten kører ubemandet og det har fjernet en belastende stresspåvirkning af de medarbejdere, der tidligere skulle servicere flere igangværende processer. Derfor kan jeg roligt sige, at robotcellen har haft både økonomiske og menneskelige sidegevinster, fortæller John Malling.

Referencebesøg afgjorde sagen

Bag leverancen står Kjærgaard A/S, der ikke tidligere har samarbejdet med TDC. Årsagen til, at TDC alligevel valgte Kjærgaard som leverandør var først og fremmest, at Kjærgaard leverede det mest gennemarbejde tilbud, hvor der var tænkt på alle væsentlige detaljer. Prisen var rigtig, og Kjærgaard havde desuden kontor og serviceteknikere i Odense. Før den endelige indgåelse af aftalen aflagde TDC et referencebesøg hos to af Kjærgaards kunder, der begge har robotautomatiserede palleteringslinjer.

Besøgene gav TDCs indkøbere mulighed for ved selvsyn at vurdere løsningerne, ligesom der blev tid til at stille et par kritiske spørgsmål. Besøgende betragter Kjærgaard efterhånden som en obligatorisk del af salgsforløbet, idet kunden får en unik chance for at vurdere Kjærgaard og Kjærgaards løsninger.

— Vi inviterer meget gerne potentielle kunder på referencebesøg hos vores mange eksisterende kunder, fordi den direkte kontakt er langt mere oplysende, end hvad vi kan gengive i ord og billeder, fortæller Divisionschef i Kjærgaard, Lars Hüttel.

Indkørt i løbet af 3 dage

Ikke alene fungerer cellen i dag fejlfrit, men selve overgangen fra manuel til automatiseret palletering foregik hurtigt og særdeles problemfrit.

— Før idriftsættelsen her i produktionen havde vi godkendt den komplette og kørende celle i Kjærgaards mekaniske værksted. Fra igangsættelse af installationen til endelig palletering af de første kasser gik der kun tre dage. Efter blot et par dage mere kørte vi allerede fuld produktion på anlægget. Jeg føler mig overbevist om, at det grundige forarbejde før og i forbindelse med FAT'en hos Kjærgaard, var årsag til den hurtige ibrugtagning. Dertil skal også siges, at cellen blev leveret til den aftalte tid, fortæller Johan Malling om idriftsættelsen af robotcellen.

Aldrig doven - altid motiveret

Blandt TDCs medarbejdere var der stor skepsis over for robotcellen. Man mente ikke, at robotten var fleksibel nok til at kunne håndtere kasser og paller med den nødvendige forsigtighed og fart. For at afbøde lidt på den voksende skepsis blev der blandt andet afholdt en medarbejderkonkurrence, der gik ud på at finde et navn til robotten. Valget faldt på ADAM – og det var ikke kun fordi robotten var den førstankomne robot hos TDC, men fordi ADAM er forkortelsen af Aldrig Doven Altid Motiveret. Navnet viser med al tydelighed, at skepsissen hurtigt blev gjort til skamme.

Forbilledlig dialog

De tekniske problemer i forbindelse med robotcellen har ifølge John Malling været minimale og han gør meget ud af, at fortælle, at samarbejdet og den løbende dialog med Kjærgaards sælger og projektleder, Per Bach, har været forbilledlig.

— Det har betydet meget for os, at omgangstonen hele vejen igennem forløbet har været åben og konstruktiv. Vi har haft en fast kontaktperson, der har fulgt projektet fra start til slut og som vi nærmest har betragtet som ”vores mand”, fortæller John Malling om samarbejdet med Kjærgaard A/S.

Nyt avanceret anlæg på vej

Til automatisering af den meget fleksible pakning i postvæsnets gittervogne (bure) arbejder Kjærgaard i disse uger på at færdiggøre en ny robotcelle til TDCs distributionscenter. På grund af krav om maksimal fleksibilitet bliver cellen udstyret med den nyeste teknologi inden for robotautomation og visionteknologi.

Yderligere information

Kontakt Kjærgaard A/S
Per Smedegaard
8723 Løsning
T 7565 0000
ps@kia.dk

Læs mere om Kjærgaard A/S på www.kia.dk


Robotten, en HR100P fra Hyundai, indgår i en komplet celle med fire palleteringspladser, sikkerhedsudstyr og et pallemagasin, der forsyner cellen med tomme paller


Betjening af cellen foregår fra et touch-panel, der via styringen er integreret med et bestående conveyorsystem og tilhørende rullebaner.


Lars Regner og John Malling fra TDC Supply Nordic, der fortæller, at oppetiden er helt oppe på 99,9 pct. og altså over den lovede oppetid på 98 pct.


I dag varetages alle løft - af både kasser og paller - af en robot, der udover at hæve kapaciteten med 50 pct. i forhold til den manuelle palletering, har medført en besparelse på en medarbejder. Gribeværktøjet er et avanceret kombinationsværktøj til håndtering afbåde kasser og paller.

Oprettet: 26.01.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere