• Danish
  • English

Seneste nyheder

Teknologisk Institut leder stort demensprojekt

28-01-2010
Kort før jul støttede EU’s regionalfond efter indstilling fra Syddansk Vækstforum samt Erhvervs- og Byggestyrelsens pulje til brugerdreven innovation projektet ”Demens i hjemmet” med henholdsvis 6 og 3 millioner kroner.

Af Center for Robotteknologi ved Teknologisk Institut

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi er projektleder for ”Demens i hjemmet” og skal sammen med projektpartnerne, personer med demens og deres pårørende skabe nye teknologiske løsninger, der giver større livskvalitet for demensramte og deres pårørende.

- Vi ønsker at gøre det enklere for personer med demens at klare hverdagen, så de kan leve et selvstændigt og aktivt liv med deres sygdom. For at finde frem til de rigtige hjælpemidler benytter vi os af brugerdreven innovation og har allerede gode erfaringer med for eksempel den terapeutiske robotsæl Paro, siger Kurt Nielsen, der leder projektet.

Projektets fokus er på personer med diagnosen demens, som bor i eget hjem. De nye teknologier og metoder, projektet fører med sig, understøtter de demensramte til at blive mere selvhjulpne, så de kan blive længere i eget hjem. Desuden får omkring 200 velfærdsteknologivirksomheder fra Region Syddanmark glæde af resultaterne af projektet på workshops og konferencer.

Ifølge World Alzheimer Report 2009 er der 35,6 millioner personer med demens på kloden. Velfærdsteknologi til personer med demens har – ud over at give demente og pårørende større livskvalitet – stort potentiale for danske virksomheder.

Yderligere information

Kontakt Center for Robotteknologi ved Teknologisk Institut
Kurt Nielsen
T +45 7220 2211
kurt.nielsen@teknologisk.dk

Læs mere om Teknologisk Institut på www.teknologisk.dk

Oprettet: 28.01.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere