• Danish
  • English

Seneste nyheder

Inropa WindowPainter

17-05-2011
Inropa leverer systemer til maling af vinduer og døre med robot. Systemet fungerer ved at emnerne skannes med 3D-skanner og robotterne programmeres automatisk.

20110517_inropaKilde: Inropa A/S

Inropas WindowPainter er et komplet system til skanning af vinduer og døre med efterfølgende automatisk programmering af robotter til lakering af disse produkter. Der er ingen manuel programmering af robotterne, hvormed systemet er særdeles velegnet til ordreproduktkion af vinduer og døre efter kundemål.

Produktkvalitet:

Systemet bevirker at produkterne males med en konstant høj malekvalitet, som er uafhængig af veluddannede malere. Den konstante overfladekvalitet medvirker til positionering af slutprodukterne i forhold til kundernes visuelle kvalitetsindtryk.

Produktionsflow:

Det er muligt at forbedre flowet i produktionen, idet produkterne males mens de transporteres på konveyorbanen ind forbi robotterne. Det er endda muligt at optimere konveyorbanens hastighed i forhold til robotternes udnyttelsesgrad, således at den kører hurtigere når der kun er lidt belastning af robotterne.

Besparelser:

Der kan opnås store besparelse på timeforbruget, idet operatørerne hverken skal programmere eller male, samt at produkterne transporteres automatisk gennem malekabinen og ind i tørrezonen. Endvidere er der mulighed for at reducere malingsforbruget med ca. 10-15%.

Ved anvendelse af robot er der mulighed for re-cirkulation af luften, hvormed der kan opnås betydelige besparelser på ventilation og opvarmning.

Leverandører:

Systemet leveres i samarbejde med lokale leverandører af kvalitetsprodukter indenfor maleudstyr, robotter, ventilation og konveyorteknik. Alle leverandører er i stand til at levere dokumentation support på skandinavisk.

Læs mere om Inropa på www.inropa.com

Kontaktperson
Henrik AndersenHenrik Andersen

CEO

Inropa A/S

T +45 2332 2047

LOADEMAIL[henrik]DOMAIN[inropa.com]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere