• Danish
  • English

Seneste nyheder

AgroBot - robot til fremtidens planteproduktion

13-12-2004
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling medfinansierer projektet AgroBots, der skal understøtte udviklingen af udstyr til dyrkning af afgrøder i landbruget. Projektet vil øge synergien mellem igangværende udviklingsaktiviteter gennem et styrket samspil og samarbejde i branchenioner. Projektet AgroBots forventes gennemført fra februar 2005 til juli 2006.
Baggrund

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi ved Syddansk Universitet i Odense arbejdede i foråret 2004 sammen med Forskningscenter Bygholm og Danmarks Jordbrugsforskning på udviklingen af fremtidens robot- og automationsteknologi til landbruget. Målet var at introducere en ny generation af værktøjer, som kunne være med til at optimere koordinationen mellem samarbejdende bemandede maskiner og robotter indenfor landbruget.

I juni 2004 indkaldte de tre samarbejdspartnere til et informationsmøde på Mærsk Instituttet ved Syddansk Universitet, med henblik på at få etableret et konsortie, som videre kunne undersøge hvordan forskningsresultater indenfor robot- og automationsteknologi kunne anvendes til landbruget.

Læs mere om forprojektet...

AgroBot – samarbejdende mennesker og robotter i fremtidens landbrug

Initiativet har resulteret i projektet AgroBot – samarbejdende mennesker og robotter i fremtidens landbrug. Gennem samarbejde og formidling af viden og forskningsresultater vil AgroBot stimulerer udviklingen af udstyr til dyrkning af afgrøder, indenfor konventionelt såvel som økologisk landbrug. Aktiviteterne kan opdeles i to hovedområder:

Udvikling af robotter, der kan etablere, pleje, overvåge og/eller høste markafgrøder.
- Projektdeltagerne vil udvikle og demonstrere en robot, som kan køre i en markafgrøde, bestemme ukrudtstype, samt foretage en ukrudts- og stedsspecifik bekæmpelse af ukrudtet. I relation til konventionel planteavl ved påføring af et plantebeskyttelsesmiddel, og i relation til økologisk jordbrug og afgrøder til medicinske formål ved en økologisk holdbar teknik, f.eks. laser, vanddamp, gasflamme, skum, frost, mekanisk eller tilsvarende. Målet er at give deltagerne en værdifuld erfaring og indsigt i teknologiens muligheder, og ikke mindst i problemstillinger, der stadig skal løses. Deltagerne vil endvidere analysere planteproduktionsforholdene nærmere, for at finde frem til, hvilken retning den efterfølgende udvikling af robotter bør tage.

Udvikling af IT-systemer til central planlægning og opfølgning på afgrøderelaterede opgaver hos den enkelte planteavler eller maskinstation, samt IT systemer der kan benyttes til at koordinere og optimere samarbejdet mellem bemandede og evt. ubemandede maskiner, undervejs i udførelsen af en opgave.
- Projektdeltagere, som allerede er aktive indenfor dette område, vil samarbejde om afprøvning og test af eksisterende løsninger, samt formidle ny relevant viden og forskningsresultater. Målet er at få ny indsigt og nye ideer til udvikling indenfor området og derved øge den innovative højde.

Aktiviteterne skal på kort sigt sikre synergi mellem igangværende udviklingsaktiviteter ved at styrke samspillet mellem planteavlere, maskinstationer, leverandører, faglige centre samt forsknings- og udviklingsinstitutioner. På længere sigt er målet et tættere samarbejdet i branchen gennem et styrket netværk, hvor nye visioner, mål, strategier og produkter bliver udviklet.

Konsortiet

Konsortiet bag AgroBot består af førende forsknings- og udviklingsinstitutioner samt virksomheder og centre, der innovativt beskæftiger sig med viden og løsninger til planlægning, koordinering og optimering af samarbejdet mellem mennesker, maskiner, robotter og udstyr. Bland deltagerne er RoboCluster, Mærsk Instituttet/Syddansk Universitet, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Teknologisk Institut, UdviklingsCenter Årslev, Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm, Dansk landbrugsrådgivning, Landscenteret Byggeri og Teknik, Landsforeningen Danske Maskinstationer, m.m.

Projektet møder økonomisk opbakning fra Videnskabsministeriet – Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og projektperioden løber fra februar 2005 til juli 2006.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere