• Danish
  • English

Seneste nyheder

Besøg hos Budweg Caliper A/S

29-06-2004
Torsdag d. 24. juni 2004 afholdt RoboCluster gå-hjem-møde hos Budweg Caliper A/S i Odense. I 2003 modtog Orla Weile fra Budweg Caliper automatiseringsprisen, for udvikling af en avanceret bearbejdningscelle med visionstyret robot. Robotcellen blev demonstreret på mødet og Orla Weile fortalte om den proces Budweg Caliper har været i gennem i forbindelse med udviklingen af robotcellen.
Netværk på tværs

Teknologichef Orla J. Weile fra Budweg Caliper A/S modtog i 2003 automatiseringsprisen, for udvikling af en avanceret bearbejdningscelle med visionstyret robot. Robotcellen er siden august 2003 blevet brugt på Budweg Caliper til at renovere bremsekaliber. Den har i dag overtaget mere end 20 % af arbejdet med at lokalisere, vurdere, genopskære, lime og montere bøsninger i de bremsekaliber, der renoveres på virksomheden.

Orla Weile gav indledningsvist en kort præsentation af Budweg Caliper, der er et familieforetagende, som siden 1978 har renoveret bremsekaliber af højeste kvalitet i hjertet af Odense. Virksomheden renoverer i dag over 3.000 forskellige kaliber til næsten alle europæiske, japanske og koreanske biltyper og har hermed Europas bredeste sortiment. Budweg Caliper beskæftiger ca. 100 medarbejdere i produktionen og administrationen

Baggrunden

Ideen til en robotcelle, som kan renovere bremsekaliber, kan spores tilbage til 1999, hvor Budweg Caliper fik installeret nye maskiner til logoprægning i bremsekaliberne. Betjeningen af maskinerne gav imidlertid en del problemer, primært pga. meget ensidigt gentaget arbejde (EGA). Tanken om at renovere kaliber via en robotcelle blev derfor luftet, og virksomheden tog kontakt til professor Ivar Balslev på Mærsk Instituttet på Syddansk Universitet i Odense. Projektet fik dog lov til at ligge i et par år, pga. intern reorganisering, inden det for alvor så dagens lys i 2002. Robotcellen stod færdig i 2003.

Samarbejdet

Robotcellen er udviklet i samarbejde med en række virksomheder fra RoboCluster-netværket. OPI har således leveret cellestyring til robottens mange arbejdsopgaver. RoboTool har stået for programmering og indkøring af robotten, som er leveret af ABB. TriVision har leveret visionløsningen til lokalisering og vurdering af genvindhuller, mens CNC Industriservice har stået for programmering og indkøring af CNC-maskinen.

Forarbejdet

Forud for projektet opstillede Budweg en række krav til robotcellen. Det stod klart, at den skulle kunne betjenes fra ét sted, den skulle med stor præcision kunne sikre en fleksibel håndtering af uensartede genbrugsemner, visionsystemet skulle kombineres med andre målestystemer for at sikre kvaliteten og endelig skulle der udarbejdes en detaljeret projekt- og tidsplan for at undgå budget- og tidsoverskridelser.

Løsningen

Resultatet blev en ”intelligent” robotcelle, som kompletrenoverer kaliberne efter disse er adskilt og overfladebehandlet. Robotcellen er nem at betjene, har høj fleksibilitet, bemandingsfri drift samt indbygget kvalitetssikring.

Til den overordnede styring af robotcellen blev der valgt en løsning med cell-controller, som sikrer enkel operatørbetjening, fleksibel emnehåndtering uden omstillingstid samt ”intelligent” og bemandingsfri drift. Cell-controlleren består af en pc med touchskærm til central betjening af cellen samt en mobil check-in station, ligeledes med en pc med touchskærm til bestykning af emner på indpaller.

Det har til løsningen været nødvendigt at integrere en række målesystemer, for løbende at kunne tjekke om cellen fungere korrekt og opfylder de kvalitetskrav Budweg Caliper har stillet til de respektive operationer. Bl.a. er der målestystemer til visionsystemet, gevindmaskiner, kontrol af borede huller, børstedybde og limdosering.

Resultatet

Indsættelse af bearbejdningscellen hos Budweg Caliper har haft stor betydning for procesflowet i virksomheden. Renovering og montageforberedelse er nu blevet samlet i robotcellen og har dermed forbedret logistikken. Ligeledes har cellen gjort det muligt at udføre nogle kvalitetscheck, som det ikke tidligere har været muligt at udføre. Bl.a. kan virksomheden i dag levere bremsekaliber med mindre tolerancer og ydeevnen er markant forbedret.

Demonstration af cellen

Efter præsentationen blev robotcellen fremvist og demonstreret af projektlederen og leverandørvirksomhederne, akkompagneret af en ivrig spørgelyst fra deltagerne.

Arrangementet blev afsluttet med en let forfriskning og lejlighed til netværksaktiviteter med de øvrige deltagere.

Se Orla Weile’s præsentation… - pps.fil - 889KB

Se Budweg’s virksomhedsprofil…

Se deltagerliste… - pdf.fil

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere