• Danish
  • English

Seneste nyheder

Dockwelder

21-09-2004
Det tvær-europæiske forsknings- og udviklingsprojekt Dockwelder er i september 2004 blevet præsenteret i Italien overfor EU’s tilforordnede og italienske produktionsfolk. Projektet har til formål at øge konkurrenceevnen hos europæiske skibsværfter gennem en forøget produktivitet og omkostningsreduktion. Efter en tilsvarende demonstration i Danmark på Lindøværftet vil der blive taget stilling til, hvorledes Dockwelder-teknologien i fremtiden vil kunne modnes til produktion.

Dockwelder er et tvær-europæisk forsknings- og udviklingsprojekt, der har til formål at øge konkurrenceevnen hos europæiske skibsværfter gennem en forøget produktivitet og omkostningsreduktion. Projektet har i Danmark base på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi, Syddansk Universitet i Odense, men udvikles i samarbejde med bl.a. Lindøværftet, Groupe Cybernetix i Frankrig, Europäisches Centrum für Mechatronik i Tyskland og Fincantieri gruppen i Italien herunder specielt værftet i Monfalcone.

En autonom bevægelig svejserobotenhed

Sigtet er at automatisere de mest omkostningstunge, ukomfortable og potentielt usikre svejseoperationer på værfterne,kort sagt svejsning i dokområdet. Forsknings- og udviklingsprojektet er centreret om udviklingen af en autonom bevægelig svejserobotenhed, som kan operere under de komplicerede betingelser. Den skal således kunne manøvreres i ustrukturerede omgivelser og ofte smalle stålkonstruktioner, have en lang rækkeevne og kunne operere under ofte vanskelige svejsebetingelser.

Den valgte løsning

Den valgte løsning er at placere en manipulator med lang rækkeevne og gode evner til at operere i snævre omgivelser på en manuelt flytbar enhed. Hele systemet placeres i en 10-fods container under transport fra et område til et andet. Operatøren skal så køre robotten ud af containeren og placere denne på et sted, som er forudbestemt af et automatisk robotprogrammeringssystem.

Dernæst afvikles en sense-rutine, som muliggør at manipulatoren automatisk kan kompensere for unøjagtigheder i denne manuelle positionering. Næste skridt er en automatisk "udfoldning" af manipulatoren, hvorefter svejseprogrammet startes. En laserscanner detekterer svejsefugens placering og robotprogrammet korrigeres automatisk. Når alle svejsninger er overstået kører operatøren så robotten hen til næste position.

Præsentation i Italien

I september har projektgruppen været ved Fincantieri i Italien for at demonstere systemets kunnen overfor den fra EU tilforordnede og for Fincantieris produktionsfolk, og der blev lavet nogle flotte svejsninger.

I løbet af efteråret vil en tilsvarende demonstration blive lavet på Lindøværftet. Efter demonstrationen på Lindøværftet vil der blive taget stilling til, hvorledes Dockwelder-teknologien i fremtiden vil kunne modnes til produktion.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere