• Danish
  • English

Seneste nyheder

Eksport af dansk robotteknologi

08-10-2004
Internationalt samarbejde imellem virksomhederne AMROSE Robotics, ATENSOR, Profactor og INROPA sætter fokus på den fynske robotteknologi. AMROSE Robotics har via dette samarbejde haft succes med eksport af know-how og software til automatisk robotprogrammering. Teknologien åbner nye muligheder for anvendelse af robotter til produktion af små seriestørrelser – helt ned til enkelstykproduktion.

Af AMROSE Robotics ApS, Odense

IT er ny konkurerenceparameter

Robotternes mekaniske opbygning har de seneste år ikke ændret sig nævneværdig. Motorerne er blevet kraftigere og arbejdsområdet er udvidet, men den store udvikling i konstruktionen er der ikke sket. Robotmærkerne er begyndt at ligne hinanden. Man konkurrerer derfor i lige så høj grad på interfacet til robotten. Bl.a. controlleren, teachboxen og senest på robot-IT og off-line programmeringssystemer.

Off-line programmering

En meget stor del af omstillingsevnen i robotbaserede virksomheden afhænger af omprogrammering af robotten. Derfor har flere virksomheder fået øjnene op for off-line programmering,hvor man programmerer robotten på PC sideløbende med at robotten producerer. Øget brug af sensorer har desuden medført formindskede krav til tolerancer og bedre omstillingsevne med mindre seriestørrelser til følge.

Nye muligheder for anvendelse af robotter til produktion af små seriestørrelser

For virksomheder, som producerer meget små serier, har det hidtil ikke været muligt at robotisere produktionen, da opgaven med omprogrammering af robotten har gjort det urentabelt. Undtagelser er dog virksomheder som Lindøværftet i Munkebo og A-L Stål i Skjern. De benytter automatisk programmering, hvor værktøjsbaner automatisk bliver genereret udfra CAD data og hvor robottens bane findes ved hjælp af softwarekomponenter til kollisionsfri vejfinding. Teknologien har længe været undervejs i RoboCluster-netværket og kommer oprindelig fra Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet. Lindøværftet og AMROSE har modnet teknologien og gjort den industriel anvendelig.

Det er denne teknologi som udenlandet er ved at få øjnene op for.

Udenlandsk interesse

Som partner i EU-projektet FlexPaint har AMROSE Robotics (www.amrose.dk) været med til at udvikle det fuldautomatiske malesystem INROPA. INROPA systemet tager udgangspunkt i en 3D laserscanning af emner. På baggrund af den indscannede 3D model udlægges automatisk malebaner og der genereres kollisionsfrie robotbevægelser, hvorefter robotprogrammet downloades og udføres af robotten. Alt dette sker fuldautomatisk imens emnet kører forbi på et transportbånd. Systemet markedsføres nu af ATENSOR i Østrig (www.atensor.com) og af det danske selskab INROPA (www.inropa.dk).

Kontakten til de udenlandske partnere har yderligere åbnet mulighed for at anvende teknologien i andre robotinstallationer. Eksempelvis er AMROSE modulerne en del af FibreScope systemet, som er et robotsystem til automatisk kontrol af metal emner.

AMROSE har nu indledt samarbejde med det østrigske firma Profactor (www.profactor.at) om videreudvikling af teknologien indenfor andre områder.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere