• Danish
  • English

Seneste nyheder

Etablering af RoboCluster SupplyNet

12-09-2004
RoboCluster SupplyNet er et robotleverandørnetværk, som sætter fokus på det projektbaserede samarbejde. Netværket er etableret i RoboCluster i samarbejde med en række syddanske teknologiudviklende virksomheder. Omdrejningspunktet er kommercielt samarbejde, der medvirker til gensidig videnudveksling og udnyttelse af spidskompetencer. Netværket blev formeldt stiftet i november 2004 og virksomheder i branchen har vist bred tilslutning.

RoboCluster har sammen med en række syddanske teknologiudviklende virksomheder etableret et robotleverandørnetværk, som sætter fokus på det projektbaserede samarbejde. Netværket har fået navnet RoboCluster SupplyNet og består af leverandører og teknologiudviklere, som arbejder med integration af robotter, udstyr eller software hertil, samt virksomheder, der leverer andet avanceret produktionsudstyr.

Omdrejningspunktet er kommercielt samarbejde om robot- og automationsløsninger, der teknologisk set er på forkant med udviklingen og som kan blive realiseret internationalt. Netværket vil styrke personlige kontakter gennem faglige og sociale aktiviteter og fremme vejen for gensidig videnudveksling og udnyttelse af spidskompetencer. SupplyNet er forankret i RoboCluster, hvilket sikre virksomhederne løbende adgang til udviklingsorienterede kompetencer på forsknings- og uddannelsesinstitutionerne.

Formeld stiftelse af RoboCluster SupplyNet

Den 15. november 2004 afholdt RoboCluster stiftelsesmøde for SupplyNet. En række virksomheder fra RoboCluster-netværket fik præsenteret formål, beslutningsgange og markedsføringsmateriale. Oplæggene var udarbejdet af RoboCluster-sekretariatet i samarbejde med SupplyNets forretningsudvalg. Efter stiftelsesmødet har leverandører og teknologiudviklere indenfor robot- og automationsområdet haft mulighed for at tilmelde sig netværket og der har været bred tilslutning. Virksomheder med interesse i deltagelse kan kontakte RoboCluster sekretariatet. 

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere