• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fællesmøde med de Regionale vækstmiljøer

11-11-2004
Videnskabsministeriet afholdte d. 10. november 2004 fællesmøde for de 17 danske regionale vækstmiljøer i Odense. Mødet var arrangeret i samarbejde med Oxford Research, der har evalueret ordningen bag Regionale vækstmiljøer.

Videnskabsminister Helge Sander indledte fællesmødet med fremlæggelse af Videnskabsministeriets regionale handlingsplan. Højteknologifonden er blevet stadfæstet i Finansloven og globaliseringen ses som den helt store udfordring. ”I stedet for at være bange for den, skal vi gå frontalt på og fokuserer på de områder, hvor vi er stærke – og skubbe på denne udvikling” udtalte Helge Sander. Det betyder flere højtuddannede medarbejdere i små og mellemstore virksomheder og mere forskning og samarbejde mellem undervisningsinstitutionerne. Opgaven er at få trukket ny viden ind i produkterne - en proces der forsat vil møde opbakning fra Ministeriet.

Herefter fremlagde Oxford Research hovedkonklusionerne fra deres evalueringsrapport. Som forsøgsordning er de regionale vækstmiljøer lykkedes. Rammebetingelserne for virksomhedernes innovationsevne er blevet forbedret ved at målrettet viden og uddannelse til virksomhedernes behov, og som erhvervs- og vækstfremmende initiativ har ordningen udstukket den rette kurs. Pt. har ordningen  ikke resulteret i målbare effekter i form af vækst og nye arbejdspladser, da dette kræver en længere tidshorisont.

Virksomhederne, der har deltaget i vækstmiljøernes aktiviteter, udtrykker en generel tilfredshed med værksmiljøerne og bakker op om det forsatte arbejdet. Vækstmiljøerne har skabt relevante videnmiljøer og trukket kompetenceudvikling og innovation ind i virksomhederne. Læs resume af Oxfords Researchs Evalueringsrapport…

Mødet blev afsluttet med gruppediskussioner på tværs af vækstmiljøerne.

Læs mere om de Regionale vækstmiljøer på www.videnskabsministeriet.dk

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere