• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fyns Amt opgraderer RoboCluster

10-05-2004
I Fyns Amts Budget for 2005 er der sat penge af til nye aktiviteter i RoboCluster. Amtsborgmesteren håber, at det vil bidrage til øget dynamik og økonomisk vækst på Fyn.

I sit budget for 2005 har Fyns Amt sat penge af til at udvide RoboClusters aktiviteter. Et enigt amtsråd har besluttet at bevilge en halv million til et forprojekt til etablering af en erhvervspark, der skal ligge i tilknytning til universitetet og yderligere en halv million i hvert af årene 2005 og 2006 til at skærpe RoboClusters internationale profil.

Tanken med erhvervsparken er at samle vidensintensive virksomheder i et innovativt miljø tæt på universitetet. Beliggenheden ved SDU Odense skal være med til at skabe de bedst mulige rammer for at forbedre kontakten og samarbejdsfladerne mellem forskning og erhvervsliv. RoboCluster har hen over sommeren arbejdet med dette projekt, og er meget tilfredse med, at Fyns Amt nu bakker op om ideen.

Amtsrådet valgte også at styrke RoboClusters internationale profil ved at sætte penge af til, at man nu kan opbygge og deltage i relevante internationale netværk. Adgangen til internationale netværk kommer til at betyde, at RoboClusters interessentvirksomheder får nemmere adgang til viden udenfor landets grænser og til mulige nye markeder.

Om styrkelsen af RoboCluster siger amtsborgmester Jan Boye: ”Vi har på Fyn i regi af RoboCluster helt særlige spidskompetencer inden for robot- og automationsteknologi, som det gælder om at udnytte. Deres viden og kunnen skal bringes i samspil både med erhvervslivet regionalt og med internationale partnere. Dermed håber vi at kunne bidrage til øget dynamik og økonomisk vækst på Fyn og derfor er Fyns Amt gået ind med yderligere midler til RoboCluster."

Både erhvervsparken og den skarpere internationale profil er indsatsområder, der er blandt de mål RoboCluster lægger stor vægt på at realisere i de kommende år.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere