• Danish
  • English

Seneste nyheder

Hvem skaber resultaterne?

22-12-2004
Robotter skaber resultater... »Vel gør de ej - det er menneskene bag, som skaber resultaterne«. Sådan lød den klare udmelding fra en af indlægsholderne på den netop afholdte konference »Robotter skaber resultater« på Syddansk Universitet i Odense. Koordinator Michael Wehner Rasmussen, RoboCluster og projektleder Claus Risager, Teknologisk Institut giver i seneste nummer af Teknisk nyt (nr. 15, december 2004 - 42. årgang) en opsummering på konferencen.

Af Michael Wehner Rasmussen

- fra Teknisk nyt nr. 15, december 2004, 42. årgang - hent pdf.

70 repræsentanter fra et bredt udsnit af dansk industri blev over to dage præsenteret for et udvalg af de udfordringer, som ligger i at automatisere danske produktionsvirksomheder. Fleksibilitet i både udstyr og personale er vigtige parametre for en succesfuld implementering af robotter. Jo større krav til fleksibilitet, jo mere komplekse bliver løsningerne og jo bedre skal man forberede sig og sine leverandører, hvis ikke automationsprojekterne skal trække ud eller helt kuldsejle. Har man derimod forberedt sig grundigt, er der også bedre mulighed for at opnå løsninger, der giver bedre kvalitet, bedre arbejdsmiljø og ikke mindst øget konkurrenceevne.

Fire gennemgående temaer

RoboCluster afholdt i samarbejde med Teknologisk Institut en to dages robotkonference, som satte fokus på den succesfulde implementering af robotter. Gennem fire temaer: Value for money, robotprojekter, optimering og udvikling, fik deltagerne et indblik i valg af den bedste robotløsning til prisen, konkrete erfaringer fra flere robotprojekter samt eksempler på optimering af robotternes drift.

Produktionsmetode og -teknologier

Mange af robotaktiviteterne i RoboCluster har haft sit udspring i samarbejdet med Odense Staalskibsværft, og efter velkomst af konferencens ordstyrer Claus Risager fra Teknologisk Institut, fortalte Stefan Lambæk, der er leder af udviklingsafdelingen for automation på Odense Staalskibsværft A/S, om hvordan nye ordrer på bygning af støtteskibe til søværnet har stillet nye krav til produktionsmetoder og -teknologier. Bl.a. har man gjort nogle lovende forsøg med YAG-laser til svejsning af komplekse skibspaneler.

Mennesker skaber resultater

Senior Robot Engineer Bo Genefke, Vestas Wind Systems A/S, har mange års praktisk erfaring med implementering og drift af robotanlæg, og i forhold til konferencens titel: Robotter skaber resultater, var hans klare udmelding: »Vel gør de ej - det er menneskene bag, som skaber resultaterne«. Bo Genefke gav desuden en lang række praktiske råd til virksomheder, som overvejer at investere i robotter. Grundig forberedelse er vigtigt, specielt hvis der er tale om stor kompleksitet i den stillede opgave. Desuden skal man altid kræve at se referenceanlæg - også uden at leverandøren er til stede. Se ligeledes artikel fra Bo Genefke om netop disse erfaringer på side 20.

Strategisk automatisering

Adm. direktør Boy Schallert, Trelleborg Hadsten A/S, gav et konkret eksempel på, hvordan de har automatiseret to produktionslinier med robotter. Hans pointe var i lighed med forgængeren, at det er menneskene, som styrer maskinerne, og ikke omvendt. Samtidig skal man dog være ærlig over for medarbejderne og fortælle dem, at automatisering går ud på at fjerne løntunge arbejdspladser. Hos Trelleborg Hadsten gør man således meget ud af at synliggøre den enkelte medarbejders kompetencer, og man motiverer konstant til forbedringer.

Fleksibel robotcelle

Morten Jensen fra Contech Robot Industry ApS var trådt til med kort varsel, da den programsatte indlægsholder måtte melde fra pga. sygdom. Hos Contech Robot Industry arbejder man på at integrere en række højteknologiske komponenter i en fleksibel svejserobotcelle, der skal gøre det muligt at producere selv meget små serier med en robot. Hertil anvender man bl.a. offline programmering og laserscanner til fugefølgning.

Begrundelser for automatisering

Projektleder Kresten Karlsen, Trevira Neckelmann A/S, redegjorde for virksomhedens begrundelser for automatisering. Der var behov for rationaliseringer, kvalitetsforbedringer og endelig var der krav til forbedringer af arbejdsmiljøet, herunder EGA, tunge løft og arbejde med kemikalier. Det første pakkeprojekt gav anledning til både gode og dårlige erfaringer, som man har draget nytte af i et efterfølgende centrifugeprojekt.

Robotter til de små og mellemstore

Koordinator Michael Wehner Rasmussen, RoboCluster, fortalte om IT-korridor projektet »Fleksible robotter til små og mellemstore virksomheder«, der tager udgangspunkt i produktionsbehovene hos de fødevareproducerende virksomheder Easyfood og Dan Cake, hvor man i stigende grad oplever et stigende antal produktvarianter med en kortere produktlevetid. Det stiller krav til stor fleksibilitet og omstillingsevne i produktionen. I projektet er der udviklet et flytbart robotkoncept, der dog kræver yderligere produktmodning, før det kan tages i egentlig anvendelse i produktionen, og Michael Wehner Rasmussen opfordrede interesserede projektpartnere i at melde sig på banen.

Projektcafé

Førstedagen af konferencen blev afsluttet med en projektcafé på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi, hvor deltagerne fik lejlighed til at stifte bekendtskab med en række forskningsprojekter, der vil komme til at kendetegne morgendagens teknologi. Det var også muligt at besigtige det flytbare robotkoncept i Mærsk Instituttets robotlaboratorium.

Læs også projektleder Claus Risagers artikel "Fire robotkategorier"

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere