• Danish
 • English

Seneste nyheder

Midler til forskningsbaseret efter- og videruddannelse

11-05-2004
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, RoboCluster og Syddansk Universitets Efteruddannelse har modtaget midler til forsat udvikling af et efteruddannelsestilbud inden for robot- og automationsområdet.

Området for efteruddannelse indenfor robot- og automationsteknologi er under hastig udvikling. Den voksende globalisering gør det til stadighed nødvendigt for danske produktionsvirksomheder at anvende robot- og automationsteknologi for at kunne konkurrere med lande, hvor arbejdslønnen er væsentligt mindre end i Danmark.

For at sikrer et højt automationsniveau i de danske produktionsvirksomheder er det af afgørende betydning at ingeniører og teknikere løbende bliver opdateret med den nyeste viden indenfor området. Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, RoboCluster og Syddansk Universitets Efteruddannelse har derfor i fællesskab startet et permanent efteruddannelsestilbud inden for robot- og automationsområdet.

Efteruddannelsestilbuddet består i et årligt tilbagevendende 3-dags efteruddannelsesforløb, hvor forskere og praktikere fra bl.a. Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet vil formidle de seneste forsknings- og udviklingsresultater ud til produktionsvirksomhederne.

Videnskabsministeriet bakker op om tilbuddet og har bevilliget midler til forsat udvikling af konceptet og de faglige temaer. Også en række virksomheder har på forhånd vis interesse. Det første efteruddannelsesforløb forventes afviklet i august 2005 på Syddansk Universitet i Odense.

Efteruddannelsestilbuddet indeholder formidling af nye resultater indenfor forskningsområder med relevans for produktionsvirksomheder:

 • Anvendt matematik og industrielle robotplatforme, herunder robotmodellering og bevægelsesplanlægning, kontrolsystemer, procesmodellering, computer systemer til industriel automation og datamatsyn.
 • Moderne kunstig intelligens i relation til robotter og andre intelligente artifakter.
 • Software design, herunder moderne objekt-orienterede koncepter, principper, værktøjer og teknologier til softwareudvikling til bl.a. robotanvendelser.

Efteruddannelsen retter sig primært mod to forskellige målgrupper:

 • Efteruddannelse af ansatte i produktionsvirksomheder (f.eks. produktionsingeniører og produktionsledere). Disse grupper af ansatte har et stort behov for at holde deres faglighed omkring robot- og automationsteknologi ajour for at virksomhederne til stadighed kan optimere deres produktionsapparat.
 • Livslang læring for uddannede ingeniører fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og tilsvarende uddannelsessteder med fokus på robot- og automationsteknologi. Disse grupper af højtuddannede er afhængige af, at deres faglige viden er up-to-date for at kunne konkurrere på jobmarkedet og for til stadighed at være en kompetent ressource for deres virksomheder.
robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Campusvej 55
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 6550 7400
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere