• Danish
  • English

Seneste nyheder

RoboCluster - Robotics Valley i Syddanmark

21-05-2004
Står man foran overvejelser om automatisering og indførelse af robotteknologi, er det relevant at slå en tur omkring Fyn. RoboCluster er et af fire brobyggerprojekter, som fokuserer på erhvervsudvikling i den syddanske region. Siden midten af 1990'erne har videnindustrien inden for robot- og automationsteknologi være under kraftig udvikling i Danmark, specielt på Fyn og i den syddanske region. Det har banet vejen for en branchekoncentration man med lidt god vilje kan kalde et syddansk "Robotics Valley".

RoboCluster er et såkaldt brobyggerprojekt, der fører de rigtige partnere sammen på tværs af skel mellem det offentlige forsknings- og uddannelsesunivers, private produktions- og servicevirksomheder samt private leverandører af automatiserings- og robotteknologi.

 

Med godt 50 aktive interessenter blandt robotteknologiens aktører i den syddanske region favner RoboCluster både brugere, udviklere, leverandører, service- og produktionsvirksomheder samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner med Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi på Syddansk Universitet, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Odense Tekniske Skole i spidsen.

RoboCluster vil helt konkret hjælpe virksomheder med:

 

- behovsafklaring

- produktionsstrategi

- automationskoncept

- finansieringsmuligheder

- nyhedsscreening

- kurser og uddannelser

- afprøvningsfaciliteter

- forretningsstrategi

- kravspecifikation

- projektansøgning

- projektledelse

- udviklingspartnere

 

Udviklingen inden for både automatiseringsteknologi og automatiseringsmuligheder, markedskrav og generel produktionsteknologi og strategi går i dag så stærkt, at det er de færreste virksomheder, specielt de små og mellemstore, som er i stand til at have overblik over alle aspekter og nyudviklinger. Via RoboCluster kan virksomhederne få adgang til spidskompetencer på alle dele af et automatiseringsbehov. RoboCluster kan derfor hurtigt hjælpe med at behovsafklarer og guide en virksomhed videre.

 

Da RoboCluster er et vækstinitiativ iværksat af bl.a. Fyns Amt og Odense Kommune, er der stor bevidsthed om ikke at gå ind på felter, som medfører konkurrence med private aktører. RoboCluster holder sig til de netværksskabende områder og det faglige grundlag, som skal til for at skabe de rigtige samarbejdsrelationer.

 

Se fulde artikel i Miljø Horisont Nr. 5 – maj 2004…

 

For yderligere information:

Claus Risager, Teknologisk Institut, Odense.

 

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere