• Danish
  • English

Seneste nyheder

RoboCluster skal sikre vækst

19-04-2004
RoboCluster arbejder med 5 projekter på at skabe regional vækst på robot og automationsområdet. Aktørerne i projekterne er uddannelses- og vidensinstitutioner på Fyn og et større antal virksomheder.

De 5 projekter har alle til formål at udvikle services og kompetencer vil indenfor 2 - 3 år komme RoboClusters interessenter til gavn. Udviklingen sker med udgangspunkt i virksomhedernes egne konkrete problemstillinger. Det enkelte projekt sigter mod et ganske bestemt indsatsområde, og virksomheder med fokus på dette har mulighed for at styrke indsatsen ved at inddrage og benytte RoboCluster. Dette sker i denne fase på favorable vilkår.

Projekterne handler bl.a. om at styrke strategiske beslutningsprocesser, udarbejde forretningsplaner for nye teknologier, specificere og gennemføre automatiseringsprojekter, opstille og teste automationsløsninger og nye teknologier, kvalificere og uddanne medarbejdere samt skabe netværk og kontakter til væsentlige kilder af viden og erfaring – se vedlagte.

Vækstmiljøets formål

Formålet med RoboClusters vækstmiljø er at skabe vækst og udvikling indenfor robot- og automationsbranchen i det fynske og syddanske område, gennem udvikling af endnu bedre samspilsmekanismer mellem producerende virksomheder, system- og automations-leverandører, teknologivirksomheder, rådgivere, konsulenter samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Projekterne i vækstmiljøet

1. PIRAT (Produktivitets-strategisk vurderingsværktøj)

Formålet er at opsamle erfaringer, viden, m.m. omkring anvendelsen af automationsudstyr og robotter og at bringe dette på en operationel form udmøntet i et værktøj til vurdering, afklaring og strategisk beslutning omkring brugen af robot- og automationsteknologi hos den producerende virksomhed.

Projektleder: Claus Risager, Teknologisk Institut, tlf. 7220 3985, e-mail claus.risager@teknologisk.dk 

2. MASTER (Markedsstrategisk vurderingsværktøj)

Formålet er at opbygge et operationelt værktøj til vurdering og udvikling af innovative virksomheders (inden for robot- og automationsbranchen) strategiske udviklingsretning og markedsstrategiske kompetencer. Et strategisk afklaringsværktøj for eksisterende virksomheder og for virksomheder i etableringsfasen, der tager udgangspunkt i den viden, der findes i miljøet og dermed kan øge både kvaliteten og hastigheden, hvormed den konkrete proces kan gennemføres.

Projektleder: Bo Eriksen, Institut for Organisation og Ledelse, tlf. 6550 3269, e-mail bo@sam.sdu.dk

3. GUIDAR (Guide til anskaffelse af robotter)

Formålet er at skabe en service for robotbrugervirksomhederne til at opnå teknisk afklaring, udvikling, specifikation m.v., ud fra skræddersyede processer, som baseres på den samlede pulje af kompetencer i vækstmiljøet.

Projektleder: Claus Risager, Teknologisk Institut, tlf. 7220 39 85, e-mail claus.risager@teknologisk.dk

4. DET VIRTUELLE VÆRKSTED

Formålet er at etablere en sekretariatsfunktion, der varetager opbygningen af det virtuelle værksted samt de administrative og projektledelsesmæssige aspekter ved konkrete test- eller udviklingsprojekter. Herunder etablering af konsortium, indgåelse af aftaler/kontrakter, medvirken til anskaffelse af finansiering/investering, planlægning, koordinering og aflevering.

Projektleder: Lars Dyhr, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, tlf. 6314 0410, e-mail ld@iot.dk

5. UDDANNELSE

Formålet er at skabe et forbedret vidensbaseret grundlag for den forretningsmæssige udvikling af den enkelte aktør i branchen. Indsatsen skal både rettes mod nuværende og kommende aktører.

Projektleder: Dorthe Sølvason, Mærsk Instituttet, tlf. 6550 3569, e-mail dorthe@mip.sdu.dk

Konsortiet

Syddansk Universitet

Teknologisk Institut

Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Odense Tekniske Skoler


Finansiering


Udviklingen af services og kompetencer finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Finansieringen betinges af virksomhedernes egen indsats. Jo større denne indsats er, jo større vil RoboCluster-bidraget potentielt kunne blive.

Registrering og afrapportering

For at kunne dokumentere virksomhedernes deltagelse i projekterne over for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har RoboCluster udarbejdet et rapporteringsskema, som udsendes til virksomhederne umiddelbart før hver kvartalsafslutning. Virksomhederne bedes udfylde og returnere skemaerne til RoboCluster sekretariatet inden for en nærmere oplyst tidsfrist. Det er virksomhedernes ansvar at registrere det anvendte tidsforbrug på projektdeltagelsen.

Yderligere information om registrering og afrapportering kan fås ved henvendelse til de respektive projektledere.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere