• Danish
  • English

Seneste nyheder

Verdenspræmiere på robotter der selv kan ændre form

24-11-2004
Forskere fra Syddansk Universitet har udviklet en unik, fleksibel robot, der som den første nogensinde, kan ændre form, mens den arbejder. Robottens navn er ATRON og den blev i november præsenteret for verdenspressen i Tokyo i forbindelse med dronning Margrethes statsbesøg i Japan.

ATRON-robotten er udviklet af professor Henrik Hautop Lunds forskningsgruppe på Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet i Odense. Forskerne har hentet inspiration fra cellebiologien, hvor celler både kan bevæge sig og gå sammen i komplekse systemer. Med dette udgangspunkt har forskerne skabt en robot af mange moduler, som kan tilpasse deres form efter den opgave, de sættes til at løse. Robotten kan eksempelvis forvandle sig til en bil-robot, når den skal køre på en glat overflade, til en slange-robot, når den skal kravle ned i en kloak eller til en klatre-robot, når den skal op ad en trappe.

ATRON-modulerne er en række globeformede enkeltrobotter, der hver vejer 800 gram og har en diameter på 11 cm. Skallen er af plastik og omkranser en blanding af aluminium og avancerede elektroniske komponenter. Modulerne kan samarbejde i fleksible sytetemer. F.eks. kan de koble sig sammen til en lang, kravlende slange eller skyde i vejret som et tårn.

Udviklingen af ATRON-robotten vil - på længere sigt - åbne mulighed for at skabe produkter, der bliver tilpasset den enkelte forbruger. Professor Henrik Hautop Lund, ved Mærsk Instituttet, giver en række bud på ATRON-robottens fremtidige anvendelsesmuligheder i Politikken, d. 17. november 2004 (Robotter med celle-inspiration, Henrik Larsen, Politiken, 17. november 2004, 1. sektion, side 7):

"Når man efter et jordskælv skal foretage udgravninger i ruinerne af sammenstyrtede huse, vil der ofte være behov for at understøtte bygningsdele. Man kunne forestille sig, at man sendte et antal særligt forstærkede ATRON-robotter ind i ruinerne, hvorefter robotterne kunne kravle op på ryggen af hinanden og danne støttepiller de rigtige steder. Man kunne også forestille sig, at man brugte robotter til at rense tilstoppede kloakledninger, og på længere sigt vil det være oplagt at søge at fremstille ATRON-robotter i nano-skala til medicinsk brug - måske til at udføre hjerteoperationer. Men det er altså fremtidsmusik.” udtaler Henrik Hautop Lund til Politiken.

Forskerne fra Mærsk Instituttet har foreløbig produceret 100 ATRON-moduler. De fremvises ikke alene i Tokyo, men vil også blive vist på en stor udstilling i Haag i november 2004. Udstillingen er arrangeret af EU's IST-program, der har finansieret det treårige robot-projekt, der slutter med udgangen af 2004.

Se også omtale på Syddansk Universitets hjemmeside www.sdu.dk...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere