• Danish
  • English

Seneste nyheder

1 mio. kr. til international strategi

30-03-2005
Fyns Amts økonomiudvalg har i marts 2005 bevilliget 1 mio. kr. til internationalisering af RoboClusters aktiviteter. Midlerne bruges til at skabe flere internationale forsknings- og udviklingsprojekter, med deltagelse af RoboCluster netværkspartnere.

RoboCluster udarbejdede i efteråret 2004 en ny strategiplan, som bl.a. sætter fokus på internationalisering af netværksaktiviteterne. Målet er at skabe større international opmærksomhed og interesse om den regionale forskning og teknologiudvikling inden for robot- og automationsområdet samt fremme mulighederne for internationale samarbejder. Indsatsen forventes at tiltrække og fastholde mere risikovillig kapital, virksomheder, studerende og forskere til regionen. Det medfører flere arbejdspladser med et højt indhold af viden inden for robot- og automationsområdet.

Som led i denne strategi ansætter RoboCluster pr. 1. april 2005 en projektleder på fuld tid, til at varetage internationaliseringsinteresserne. Og med Fyns Amts bevilling er der solid opbakning til projektet. Midlerne bevilliges over to år - 500.000 kr. for 2005 og 500.000 kr. for 2006.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere